Raport Trafficking in Persons 2016

(Dodane dnia Wt, 05 lipca 2016)

30 czerwca 2016 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2016. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

czytaj więcej

Publikacja Rady Europy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

(Dodane dnia Cz, 30 czerwca 2016)

Rada Europy opublikowała raport "POWSTAWANIE DOBRYCH PRAKTYK WŁADZ PAŃSTWOWYCH, ŚRODOWISKA BIZNESU ORAZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SFERZE REDUKOWANIA POPYTU NA HANDEL LUDŹMI DLA CELÓW PRACY PRZYMUSOWEJ", przygotowany przez Mike'a Dottridge w ramach projektu “Improving Poland’s Capacity to Prevent Trafficking in Human Beings", współfinansowanego przez Fundusze norweskie

czytaj więcej

APLIKACJA SZKOLENIOWA IOM

(Dodane dnia Śr, 29 czerwca 2016)

16 czerwca 2016 roku, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - IOM zaprezentowała pierwszą w Polsce aplikację szkoleniową, stworzoną aby wspierać walkę z handlem ludźmi. Aplikacja powstała w ramach projektu "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi", realizowanego we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, a współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz KGSG.

czytaj więcej

Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi

(Dodane dnia Śr, 01 czerwca 2016)

W dniach 30-31 maja 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Zadaniowej Rady Państw Morza Bałtyckiego ds. Handlu Ludźmi (CBSS TF-THB), ostatnie spotkanie tej grupy w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Po raz pierwszy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jedenastu państw – członków Rady Państw Morza Bałtyckiego.

czytaj więcej