Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Projekty Norweskie 

Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi
Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi

Na skróty 

Zobacz także 

Kampania "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" Bezpieczna praca za granicą Bezpieczna praca

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

(Dodane dnia 07.01.2021)

Po dokonaniu oceny ofert decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono wyniki postępowania konkursowego. Realizację zadania w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku planuje się powierzyć La Stradzie – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Stowarzyszeniu „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Komisja Konkursowa przyznała ofercie wspólnej złożonej przez te organizacje 1131 punktów na 1200 możliwych.

czytaj więcej

Handel ludźmi to przestępstwo!

Handel ludźmi to przestępstwo!

(Dodane dnia 03.12.2020)

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią koronawirusa może zostać wykorzystana do zatrudnienia osób na niegodziwych warunkach lub wykorzystywaniu ich do pracy przymusowej. Dlatego MSWiA rozpoczyna akcję informacyjną „Handel ludźmi to przestępstwo!”. W ramach pierwszego etapu przygotowano billboardy informujące o tym, gdzie ofiary handlu ludźmi mogą szukać pomocy. Resort w kolejnych etapach planuje druk i kolportaż ulotek w czterech wersjach językowych m.in. w ukraińskiej i wietnamskiej oraz plakatów. Planujemy również wyświetlanie informacji na lotniskach.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń-grudzień 2021 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

(Dodane dnia 30.10.2020)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

czytaj więcej