Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

(Dodane dnia 07.01.2021)

Po dokonaniu oceny ofert decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono wyniki postępowania konkursowego. Realizację zadania w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku planuje się powierzyć La Stradzie – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Stowarzyszeniu „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Komisja Konkursowa przyznała ofercie wspólnej złożonej przez te organizacje 1131 punktów na 1200 możliwych.

czytaj więcej

Handel ludźmi to przestępstwo!

Handel ludźmi to przestępstwo!

(Dodane dnia 03.12.2020)

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią koronawirusa może zostać wykorzystana do zatrudnienia osób na niegodziwych warunkach lub wykorzystywaniu ich do pracy przymusowej. Dlatego MSWiA rozpoczyna akcję informacyjną „Handel ludźmi to przestępstwo!”. W ramach pierwszego etapu przygotowano billboardy informujące o tym, gdzie ofiary handlu ludźmi mogą szukać pomocy. Resort w kolejnych etapach planuje druk i kolportaż ulotek w czterech wersjach językowych m.in. w ukraińskiej i wietnamskiej oraz plakatów. Planujemy również wyświetlanie informacji na lotniskach.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń-grudzień 2021 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

(Dodane dnia 30.10.2020)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

czytaj więcej

Kampania "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"

Kampania "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"

(Dodane dnia 16.09.2020)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie wraz z partnerami: Policją, Strażą Graniczna i organizacjami pozarządowymi przygotowało kampanię mającą na celu informowanie o ryzyku stania się ofiarą współczesnego niewolnictwa (handlu ludźmi). Kampania organizowana jest przy wsparciu największych serwisów z ogłoszeniami o pracy w Polsce i koncentruje się na kwestii pracy przymusowej.

czytaj więcej

Wybierz Strony

Tagi