Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6386,Wyrok-w-sprawie-o-handel-ludzmi-na-Dolnym-Slasku-Pokrzywdzona-nastolatka.html
2022-08-12, 05:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Wyrok w sprawie o handel ludźmi na Dolnym Śląsku. Pokrzywdzoną nastolatka.

Dodane dnia 15.01.2014

Czterdziestosześcioletni obywatel Bułgarii został skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 3 600 złotych za usiłowanie handlu ludźmi i stręczycielstwo. Pokrzywdzoną w sprawie była 16-letnia dziewczyna pochodząca z Bułgarii. Wyrok jest nieprawomocny.

Wiadomość o procederze pojawiła się na początku ubiegłego roku, po otrzymaniu przez Policję zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa od dwóch kobiet, 35-letniej Bułgarki i jej 16-letniej córki. W toku postępowania przygotowawczego świdnicka prokuratura ustaliła, że matka dziewczyny pojawiła się w Polsce w 2008 roku i świadczyła płatne usługi seksualne na terenie powiatu świdnickiego. Mężczyzna składał jej obietnicę małżeństwa i wspólnego życia w kraju. Pod koniec 2012 roku do Polski przyjechała także córka kobiety. Wykorzystując stosunek zależności oraz krytyczne położenie małoletniej, oskarżony organizował jej kontakty z osobami pochodzenia tureckiego za pośrednictwem Skypa.

Pomimo, iż w akcie oskarżenia znalazły się zarzuty dotyczące wykorzystania zarówno córki, jak i matki, sąd uznał winę sprawcy jedynie w zakresie czynów popełnionych wobec małoletniej.

W wyroku z dnia 30 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy uznał oskarżonego winnym usiłowania handlu ludźmi (art. 13 § 1 w zw. z art. 189a kk) w ten sposób, że w nieustalonym dniu pomiędzy grudniem 2012 roku a dniem 7 lutego 2013 roku w okolicach Strzegomia (woj. dolnośląskie) skontaktował się z mężczyzną o pseudonimie „Domus”, proponując mu przekazanie małoletniej dziewczyny w celu wykorzystania jej do uprawiania prostytucji. Z uwagi na fakt, że sprawca nie osiągnął zamierzonego celu, ze względu na odmowę kupna pokrzywdzonej przez wspomnianego mężczyznę, oskarżony został skazany nie za dokonanie, lecz za usiłowanie handlu ludźmi.

Niemniej jednak warto podkreślić, że zgodnie z Kodeksem karnym, usiłowanie jest karalne w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Handel ludźmi stanowi zbrodnię, zagrożoną w Polsce karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 15 lat.

Ponadto, Sąd uznał oskarżonego winnym nakłaniania małoletniej do świadczenia usług seksualnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 204 § 1 i 3 kk) oraz usiłowania doprowadzenia jej do uprawiania prostytucji (art. 13 § 1 w zw. z art. 203 kk i art. 13 § 1 w zw. z art. 200 kk § 1 kk). Do świadczenia usług seksualnych przez nastolatkę nie doszło jednak, z uwagi na jej odmowę.

Sprawca czynów został skazany na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz 3 600 zł grzywny. Sąd orzekł również zakaz kontaktowania się z małoletnią i zakaz zbliżania się do niej na odległość bliższą niż 100 metrów na okres 4 lat.

Wyrok nie jest prawomocny. Wniosek o uzasadnienie złożył prokurator i obrońca oskarżonego.

 

Opracowanie: adabrowska, MSW

Tagi: handel dziećmi, prostytucja, wyrok

podziel się treścią: