Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Prawa migrantów pracujących przy budowie kompleksu olimpijskiego w Soczi

Dodane dnia 13.02.2014

„Pracowałem przez pełne 70 dni bez wynagrodzenia. Wykonywaliśmy pracę od godziny ósmej rano do ósmej wieczorem, bez dni wolnych” – twierdzi Yunus, mężczyzna pochodzący z Uzbekistanu, który został zatrudniony do pracy przy budowie Głównego Centrum Medialnego w Soczi w 2011 roku.

  • Raport organizacji Human Rights Watch - "Race to the bottom"
    Raport organizacji Human Rights Watch - "Race to the bottom"

Szybkie przekształcenie tego niewielkiego nadmorskiego kurortu wypoczynkowego w miasto-gospodarza największej międzynarodowej, zimowej imprezy sportowej było możliwe m.in. dzięki pracy 74 tysięcy pracowników, pośród których 16 tysięcy pochodziło spoza Rosji. Zgodnie z raportem Human Rights Watch, wielu migrantów zatrudnionych przy budowie głównych obiektów olimpijskich, takich jak Stadion Olimpijski, Wioska Olimpijska czy Centrum Medialne (ogromny kompleks, zawierający stanowiska transmisyjne, prasowe oraz hotel, w którym przebywają przedstawiciele mediów), doświadczyło wykorzystania i licznych nadużyć praw pracowniczych. Opracowanie pn. ‘Race to the bottom’ powstało na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 66 pracownikami pochodzącymi z Serbii oraz byłych republik Związku Radzieckiego: Armenii, Kirgistanu, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Główne zarzuty pojawiające się w raporcie dotyczą niewypłacania przez pracodawców ustalonych pensji, zmuszania do codziennej pracy podczas 12-godzinnych zmian (z jednym dniem wolnym w miesiącu), konfiskaty paszportów, odmowy zawierania umów, a także kwaterowania pracowników w warunkach niespełniających podstawowych norm sanitarnych. Zdarzało się, że w jednorodzinnym domu umieszczano blisko 200 migrantów, którzy przyjechali do Soczi w celu podjęcia pracy. Jeden z nich twierdził, że dzielił 36-metrowy pokój z 13 innymi pracownikami. To mniej niż 3 metry kwadratowe na osobę, jakie zgodnie z europejskimi normami powinny przysługiwać każdemu osadzonemu w zakładzie karnym.

Stosownie do zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, jakie ciążą na Rosji, rząd tego kraju powinien zapewnić migrującym pracownikom stosowne środki ochronne przed nadużyciami ze strony pracodawców. W tym celu, w 2010 roku w ramach Olympstroy – przedsiębiorstwa państwowego odpowiedzialnego za koordynację przygotowań infrastruktury do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku – powstała specjalna jednostka, która we współpracy z państwową inspekcją pracy została powołana do kontroli przestrzegania praw pracowniczych.

W odpowiedzi na zarzuty wynikające z raportu, Olympstroy wskazało, że podczas 1 300 inspekcji przeprowadzonych w latach 2011-2012 stwierdzono naruszenia sprowadzające się do braku właściwej odzieży ochronnej oraz kwestii bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto, jednostka zarejestrowała pięć skarg od osób, które zgłaszały problemy z wypłatą pensji. Wyniki kontroli Olympstroy wykazały, że wszyscy skarżący pracownicy otrzymali pełne przysługujące im wynagrodzenie.

Organizacja Human Rights Watch przekazała rządowi rosyjskiemu zalecenia w zakresie przestrzegania praw człowieka w czasie Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Wśród nich znalazła się propozycja zorganizowania w Rosji wizyty specjalnych sprawozdawców Rady Praw Człowieka ONZ do spraw migracji i handlu ludźmi oraz zalecenie dotyczące przestrzegania w pełni postanowień Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

 

Opracowanie: adabrowska, MSW

 

Źródło: http://www.hrw.org/people-and-power-2014-sochi-olympics

 

Tagi: praca przymusowa, inspekcja pracy, migracja, Rosja

podziel się treścią: