Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Dziewiąty Raport na temat handlu ludźmi w Holandii

Dodane dnia 19.09.2014

Holenderski Krajowy Sprawozdawca ds. Handlu Ludźmi opublikował angielskojęzyczną wersję najnowszego, dziewiątego, raportu dotyczącego zjawiska handlu ludźmi w Holandii.

  • Logo Krajowego Sprawozdawcy ds. Handlu Ludźmi i Przemocy Seksualnej Wobec Dizeci
    Logo Krajowego Sprawozdawcy ds. Handlu Ludźmi i Przemocy Seksualnej Wobec Dizeci

Raport zawiera dokładny opis stanu zjawiska w Holandii oraz analizę podejścia instytucji działających w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi i ich działań. Dokument zapowiada działania w obrębie sektora usług turystycznych, w tym wprowadzenie nowej ustawy o prostytucji i walce z nadużyciami w sektorze usług seksualnych oraz dodatkowe działania nakierowane na zwalczanie nowych form wykorzystania.

Na bazie tej analizy Krajowy Sprawozdawca przedstawił również szereg rekomendacji dla holenderskich instytucji. Sprawozdawca zaleca pilne podjęcie działań w takich obszarach jak:

  1. Identyfikacja i wsparcie ofiar handlu ludźmi, w tym małoletnich ofiar niewolnictwa domowego. Według raportu ofiary powinny być w centrum polityk w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Według Sprawozdawcy, zwiększenie poziomu identyfikacji i lepsze uregulowanie sytuacji małoletnich ofiar stanowią jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami zaangażowanymi w walkę z handlem ludźmi.
  2. Rozwój krajowego mechanizmu referencyjnego. Holenderski Sprawozdawca dostrzega potrzebę zebrania i scalenia procedur, które w obecnej chwili są rozproszone w różnych dokumentach. Zauważa również brak równoległej procedury odnoszącej się do małoletnich ofiar handlu  ludźmi.
  3. Sektor usług seksualnych. Raport proponuje zająć się redukcją podatności branży usług seksualnych na handel ludźmi, wzmocnieniem pozycji prostytutek oraz zapewnieniem możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności klientów, korzystających z usług osób o których wiedzą lub mogą podejrzewać, że są ofiarami handlu ludźmi.
  4. Wykorzystanie poza branżą usług seksualnych, w tym nowe formy wykorzystania jak np. zmuszanie do żebrania. Ze względu na dużą dynamikę zjawiska Sprawozdawca zaleca bardziej elastyczne podejście i proponuje rozwiązania pozwalające na szybkie aktualizowanie odpowiednich procedur jeżeli zajdzie taka potrzeba.
  5. Wzmocnienie powiązań pomiędzy regionalnymi instytucjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa - Regionalnymi Centrami Informacji i Ekspertyz (Regional Information and Expertise Centres – instytucje utworzone w celu wzmacniania współpracy organów ścigania z samorządami) oraz instytucjami zajmującymi się koordynacją działań różnych podmiotów w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Pobierz cały raport

Tagi: Holandia, Analizy, raporty, Krajowy Sprawozdawca

podziel się treścią: