Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Praca – Project Officer w Grupie Zadaniowej Przeciwko Handlowi Ludźmi

Dodane dnia 09.02.2015

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) szuka kandydata na stanowisko Project Officer dla Grupy Zadaniowej Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Logo Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi i Rady Państw Morza BałtyckiegoRada Państw Morza Bałtyckiego służy jako ogólne, forum międzyrządowej współpracy regionalnej dla swoich 11 Państw Członkowskich – Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji, angażując w swoje prace również Komisję Europejską. W 1998 w Sztokholmie roku utworzony został stały Sekretariat Rady.

Budżet większości aktywności Sekretariatu pochodzi ze składek członkowskich płaconych zgodnie z budżetem zatwierdzanym corocznie przez Komitet Wyższych Urzędników. Sekretariat zatrudnia obecnie 18 osób, a w jego skład wchodzą wyspecjalizowane komórki obsługujące poszczególne Grupy Eksperckie, Grupy Zadaniowe i pozostałe aktywności Rady.

Do zadań Sekretariatu należą:

Zapewnienie technicznego, organizacyjnego i analitycznego wsparcia dla Prezydencji Rady, Komitetu Wyższych Urzędników, Grup Eksperckich Rady oraz pozostałych struktur.

Assist inicjowania i wdrażania istotnych z punktu widzenia regionu projektów strategicznych zgodnych z długookresowymi priorytetami RPMB oraz poszukiwania możliwości finansowania tych projektów.

Zapewnieni ciągłości i koordynacji prac RPMB, wdrażanie Strategii Informacyjnej RPMB, pełnienie funkcji punktu kontaktowego i informacyjnego w zakresie współpracy regionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego, za zgodą Komitetu Wyższych Urzędników.

Grupa Zadaniowa Przeciwko Handlowi Ludźmi

Grupa Zadaniowa Przeciwko Handlowi Ludźmi (TF-THB) jest grupą ekspertów złożoną z krajowych specjalistów z zakresu handlu ludźmi z ministerstw wszystkich 11 Państw Członkowskich. Grupa działa w ramach priorytetu długookresowego – Bezpieczeństwo Publiczne i Wymiar Ludzki oraz prac w mających za zadanie przeciwdziałać handlowi ludźmi w Regionie morza Bałtyckiego oraz jego najbliższym sąsiedztwie, mających formę działań prewencyjnych i ochronnych. Grupa Zadaniowa jest międzyrządową platformą współpracy regionalnej oraz forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Celem Grupy jest wzmocnienie rozwój i poprawa obecnych polityk oraz działań operacyjnych w regionie poprzez współpracę przy realizacji wspólnych projektów. Projekty te dotyczą prowadzenia badań, gromadzenia danych, szkoleń i pobudzania współpracy pomiędzy interesariuszami na poziomie krajowym w Państwach Członkowskich RPMB.

Grupa Zadaniowa Przeciwko Handlowi Ludźmi została utworzona decyzją Szefów Rządów na Szczycie RPMB w 2006 roku w celu rozpoczęcia działań w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi w Regionie Morza Bałtyckiego. Grupa jest obsługiwana przez dwoje pracowników na stanoiwiskach Senior Adviser i Project Officer.

Główne zadania na stanowisku Project Officer to:

  • Badania i opracowywanie raportów dotyczących kwestii związanych z handlem ludźmi.
  • Opracowywanie propozycji projektów, w tym ich budżetu.
  • Przygotowanie i realizacja takich działań jak konferencje, warsztaty i spotkania Grupy Roboczej.
  • Raportowanie w zakresie wdrażania projektów, konferencji i spotkań.
  • Prezentacja aktywności TF-THB w trakcie różnorodnych wydarzeń międzynarodowych.
  • Ogólne prace administracyjne w razie potrzeby.

Szczegółowy opis stanowiska razem z formularzem aplikacyjnym znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania 

Tagi: praca, RPMB, Grupa Zadaniowa Przeciwko Handlowi Ludźmi

podziel się treścią: