Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018

Dodane dnia 23.08.2016

17 sierpnia 2016 roku został przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym "Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018".

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów, określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi. Pierwszy tego typu dokument pt.Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2003 r. Począwszy od 2009 r. nazwa dokumentu uległa zmianie na Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, a od 2013 r. wydłużono czas realizacji Planu z dwóch do trzech lat. 

 

Zadaniami priorytetowymi na najbliższe lata są:

- usprawnienie i opisanie Krajowego Mechanizmu Referencyjnego - p. II.1

- ustawiczne zwiększanie świadomości społecznej nt. aktualnych zagrożeń przestępstwem handlu ludźmi - p. I.1-I.6

- bieżące gromadzenie i analizowanie danych nt. handlu ludźmi - p.V.1.

 

Dokument, wzorem poprzednich Planów, został podzielony na pięć części:

I. DZIAŁANIA PREWENCYJNE, w tym:

działania informacyjne, skierowane do ogółu społeczeństwa;

działania, popularyzujące problematykę handlu ludźmi, skierowane do określonych grup społecznych i zawodowych.

II. WSPARCIE I OCHRONA OFIAR, w tym:

usprawnienie koordynacji;

propozycje zmian legislacyjnych;

wsparcie ofiar;

wdrażanie modelu wsparcia / ochrony dziecka - ofiary handlu ludźmi.

III. ŚCIGANIE PRZESTĘPSTWA HANDLU LUDŹMI

IV. DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, w tym:

szkolenia dla organów ścigania i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości;

szkolenia dla osób, zajmujących się profesjonalnie świadczeniem pomocy ofiarom handlu ludźmi.

V. BADANIA DOT. PROBLEMATYKI HANDLU LUDŹMI / EWALUACJA DZIAŁAŃ, w tym

badania zjawiska handlu ludźmi;

współpraca międzynarodowa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Pliki do pobrania 

Tagi: Krajowy Plan Działań, KPD

podziel się treścią: