Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015.

Dodane dnia 14.09.2016

Zachęcamy do lektury publikacji „Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015”, który prezentuje aktualną sytuację w Polsce – statystyki i trendy, a także zmiany regulacji dotyczących handlu ludźmi, nowe rozwiązania proceduralne i kwestie współpracy międzynarodowej.

Handel ludźmi jest okrutną zbrodnią, która wpływa na pogwałcenie podstawowych praw człowieka, a także działa destrukcyjnie na jednostki. Proceder ten jest w większości przypadków prowadzony przez zorganizowane grupy przestępcze (często o charakterze transnarodowym), które czerpią z niego znaczne dochody - wg szacunków UNODC, handel ludźmi rocznie generuje obrót rzędu 32 miliardów dolarów.

Polska, na tle innych państw UE, zajmuje niechlubne, 5 miejsce, jako kraj pochodzenia pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi. Jest także państwem tranzytowym (przez nasze terytorium przebiegają trasy przerzutowe ofiar z Europy Wschodniej i Azji) i krajem docelowym dla wykorzystywanych ofiar (szczególnie z Ukrainy, Bułgarii, Rumunii oraz Azji Wschodniej).

Analizując statystyki z ostatnich lat, nie sposób nie zauważyć wyraźnej zmiany trendu odnośnie handlu ludźmi w Polsce. Dotychczas najczęściej ujawnianą formą wykorzystywania była eksploatacja w prostytucji, czy w przemyśle pornograficznym. Przekładało się to także na dane dotyczące podziału poszkodowanych wg kryterium płci, a mianowicie zdecydowaną przewagę kobiecych ofiar handlu ludźmi. Dane z ostatnich lat wskazują jednak, że rośnie gwałtownie liczba ofiar wykorzystywanych do pracy przymusowej, z czym nierozerwalnie wiąże się także wzrastająca liczba pokrzywdzonych mężczyzn, którzy dominują w statystykach ofiar przymuszanych do pracy.

 

Wykres 22. Ewolucja form wykorzystywania ofiar handlu ludźmi w Polsce w latach 2013-2015.

Beneficjenci KCIK z podziałem na formy wykorzystywania

 

praca przymusowa

wykorzystanie seksualne

inne

2013

24%

47%

29%

2014

34%

34%

32%

2015

50%

26%

24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KCIK.

Również ujawniane przypadki Polaków poszkodowanych przestępstwem handlu ludźmi w innych państwach europejskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz w Niemczech, wskazują, że nasi rodacy najczęściej padają ofiarami pracy przymusowej, a mężczyźni są grupą najbardziej poszkodowaną.

Tagi: raport, statystyki, handel ludźmi w Polsce

podziel się treścią: