Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6884,Seminarium-nt-zaangazowania-biznesu-w-przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html
2022-12-08, 03:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Dodane dnia 17.10.2016

13 października 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Seminarium było współorganizowane przez Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi MSWiA i Radę Europy w ramach projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”.

  • logo
    logo

Seminarium było prowadzone wspólnie przez pana Adama Knycha, Zastępcę Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej oraz panią Petyę Nestorovą, Sekretarz Wykonawczą Konwencji Rady Europy przeciwko Handlowi Ludźmi. Oboje podkreślali bardzo dobrą współpracę w realizacji projektu, którego elementami były m.in.:

  • Badanie Społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą, przeprowadzone w okresie 30 kwietnia - 24 maja 2015 r. (http://handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/prowadzone-projekt/poprawa-zdolnosci/prowadzone-dzialania/6555,Badanie-opinii-dotyczace-handlu-ludzmi.html);
  • Ogólnopolska kampania informacyjno-prewencyjna, realizowana w mediach ogólnopolskich w grudniu 2015 r. oraz w czerwcu i we wrześniu 2016 r. (http://www.handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/prowadzone-projekt/poprawa-zdolnosci/aktualnosci/6801,Kampania-spoleczna-dotyczaca-handlu-ludzmi.html);
  • Kampania outdoorowa, realizowana obecnie w wybranych trzech województwach – warmińsko-mazurskim, opolskim i lubuskim;
  • Komiks dla młodzieży, przygotowany wspólnie przez Radę Europy oraz MSW – znalazły się w nim dwie historie, wyłonione w wyniku konkursu „Handel ludźmi moimi oczami” w 2014 roku (http://handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/prowadzone-projekt/poprawa-zdolnosci/prowadzone-dzialania/6559,Druk-komiksow-Nie-jestes-na-sprzedaz.html);
  • Wystawa mobilna, prezentowana na warszawskich uczelniach wyższych, w MSWiA oraz – przede wszystkim – w regionach;
  • Studia badawcze, prowadzone przez ekspertów wyłonionych przez Radę Europy – prof. Zbigniewa Lasocika „Badania nad środkami zmniejszania popytu w celu zwalczania handlu ludźmi dla celów pracy przymusowej poprzez zaangażowanie sektora prywatnego” i pana Mike’a Dottridge „Emerging good practice by state authorities, the business community and civil socjety in the area of reducing demand for human trafficking for the purpose of labour exploitation” ( http://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6866,Publikacja-Rady-Europy-i-Ministerstwa-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji.html).

Wyniki powyższych badań zostały przedstawione przez autorów podczas seminarium 13 października br., które stanowiło podsumowanie całości projektu.

Ponadto, pani Colleen Theron, prawniczka specjalizująca się w problematyce zrównoważonego rozwoju, konsultantka w dziedzinie biznesu i praw człowieka, przedstawiła główne wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem i dochowania należytej staranności w biznesie w kontekście handlu ludźmi do pracy przymusowej, a pan Ryszard Piotrowicz, ekspert GRETA Rady Europy, profesor na Uniwersytecie w Aberystwyth w Walii opowiedział o zasadach monitoringu działań przeciwko handlowi ludźmi do pracy przymusowej, przedstawił dobre praktyki i rekomendacje GRETA w tym zakresie.

Także strona polska miała okazje zaprezentować przykład wspólnego zaangażowania wielu sektorów w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Pani Gabriela Kühn z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  oraz Pani Katarzyna Nowak z Grupy Hotelowej Orbis przedstawiły wspólnie działania, realizowane w ramach projektu „Kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce”. Przy jego realizacji, poza powyższymi, współpracują także Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, zatem jest on dobrym przykładem skutecznej współpracy wielosektorowej.

Warto również podkreślić, poruszane przez gości kwestie, takie jak: trwająca właśnie procedura ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r., czy utworzenie Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce, które również służą współpracy różnych aktorów w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. 

Mamy nadzieję, że było to pierwsze spotkanie, które stanie się katalizatorem kolejnych wspólnie podejmowanych inicjatyw i zwiekszeniem zaangażowania biznesu w projekty promujące prawa człowieka, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi. 

Tagi: praca przymusowa, Rada Europy, Projekt norweski

podziel się treścią: