Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

18.10. - Europejski Dzień przeciwko handlowi ludźmi

Dodane dnia 18.10.2016

Dziś obchodzimy 10 Europejski Dzień przeciwko handlowi ludźmi. Z tej okazji Komisja Europejska dokonała przeglądu działań podejmowanych od 2004 roku w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. Przegląd ten jest ostatnim z 40 działań priorytetowych, wymienionych w Europejskiej Strategii przeciwko Handlowi Ludźmi i zakończy się z końcem 2016 roku.

"Będziemy się opierać na wynikach tego przeglądu, który zawiera analizy projektów przeciwdziałania handlowi ludźmi, finansowane przez Komisję i ich wkład w cele strategii Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi" – zapowiedziała Pani Myria Vassiliadou, Europejska Koordynator ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. "Nasze priorytety będą koncentrować się zarówno na identyfikacji i wczesnego i skutecznego wsparcia dla ofiar handlu ludźmi, w walce z handlarzami i zmierzenie się z identyfikacją łańcuchów pośrednictwa w handlu ludźmi, a także wzmocnienie naszej wiedzy i zrozumienia handlu ludźmi poprzez gromadzenie danych na szczeblu krajowym i unijnym. Unia Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać państwa członkowskie w podejmowaniu inicjatyw adresowanych do przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, oczekujemy od nich skutecznej realizacji zobowiązań prawnych i politycznych do walki z handlem ludźmi w UE i na całym świecie."

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/10th-eu-anti-trafficking-day-commission-calls-intensified-efforts-address-new-challenges_en

Z okazji Europejskiego Dnia przeciwko handlowi ludźmi, Policja przypomniała o funkcjonowaniu, uruchomionej w 2014 roku, ogólnie dostępnej skrzynki elektronicznej:

handelludzmibsk@policja.gov.pl oraz specjalnym telefonie zaufania: (+48) 664 974 934.

Zarówno skrzynka, jak i numer telefonu służą do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących stanowić handel ludźmi oraz przypadków pedofilii i pornografii z udziałem dzieci.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133463,X-Europejski-Dzien-Walki-z-Handlem-Ludzmi.html

Warto również wspomnieć o ogólnopolskiej akcji Straży Granicznej, koordynowanej przez Europol. W dniach 12-13 października, w ramach akcji Joint Action Day Sexualexploitation 2016, Straż Graniczna, współdziałając z innymi słuzbami, przeprowadziła na terenie całego kraju działania, wymierzone w zorganizowana przestępczość związaną z handlem ludźmi i zmuszaniem do prostytucji. W wyniku akcji ujawniono 42 potencjalne ofiary handlu ludźmi i zatrzymano 54 osoby podejrzane o udział w nielegalnym procederze.

http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4036,Sukces-sluzb-zatrzymano-54-osoby-zamieszane-w-handel-ludzmi.html

Natomiast Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi MSWiA rozpoczął działania, zmierzające do ogłoszenia w bieżącym roku konkursu dla młodzieży na logo/hasło międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, które będzie również stanowić identyfikację wizualną całości polityki krajowej dotyczącej przeciwdziałania handlowi ludźmi. Szczegóły wkrótce na naszej stronie.

Tagi: Policja, Straż Graniczna, Europol, Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

podziel się treścią: