Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6887,Jedenasta-Konferencja-Krajowej-Sieci-Migracyjnej-nt-handlu-ludzmi.html
2022-12-08, 02:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Jedenasta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej nt. handlu ludźmi

Dodane dnia 25.10.2016

20 października 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się Jedenasta Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej, tym razem na temat „Wsparcie dla cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi – dobre praktyki mechanizmu referencyjnego”. Konferencja wpisała się w serię wydarzeń, realizowanych w ramach obchodów 10-tego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.

W spotkaniu wzięli udział eksperci, którzy zaprezentowali oraz omówili wybrane regionalne oraz krajowe mechanizmy działań ukierunkowane na świadczenie pomocy ofiarom handlu ludźmi począwszy od ich identyfikacji, poprzez wsparcie prawne i organizacyjne, a kończąc na współpracy międzyinstytucjonalnej.

W pierwszym panelu „Doświadczenia regionalne i najlepsze praktyki z funkcjonowania regionalnego mechanizmu referencyjnego”, moderowanym przez profesora Zbigniewa Lasocika z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, wzięli udział: pani Anniina Jokinen z Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego (TF-THB CBSS) i pan Enrico Ragaglia z ICMPD.

Podczas drugiego panelu „Doświadczenia krajowe i najlepsze praktyki z funkcjonowania regionalnego mechanizmu referencyjnego”, moderowanego przez pana Stevena Bremnera z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, swoje doświadczenia i najlepsze praktyki z tworzenia krajowych mechanizmów referencyjnych przedstawili: pani Maj van den Heuvel z niderlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości, pani Inkeri Mellanen z fińskiej Służby Imigracyjnej i pan Vladimir Koman ze słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dyskusja toczyła się wokół zasadności tworzenia mechanizmów referencyjnych na poziomie regionalnym w odniesieniu do krajowych mechanizmów referencyjnych oraz opcji dobrowolnych powrotów cudzoziemców w krajowych mechanizmach referencyjnych.

Tagi: EMN, wsparcie ofiar, NRM, TRM

podziel się treścią: