Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Rekomendacja Rady Europy dotycząca praw człowieka i biznesu dostępna w języku polskim

Dodane dnia 15.02.2017

2 marca 2016 roku Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację dotyczącą praw człowieka i biznesu. Ocena stanu implementacji Rekomendacji nastąpi w ciągu pięciu lat od daty jej przyjęcia. Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacją Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącą praw człowieka i biznesu, której tłumaczenie przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  • logo CoE
    logo CoE

W swej preambule Rekomendacja przypomina, że przedsiębiorstwa mają obowiązek poszanowania praw człowieka, a państwa - wprowadzania środków mających zachęcić przedsiębiorstwa do poszanowania praw człowieka.

Zalecenia i wskazówki zawarte w Rekomendacji mają na celu wsparcie państw w zapobieganiu naruszeniom praw człowieka przez przedsiębiorstwa oraz naprawianiu  skutków tych naruszeń.

 

Zalecenia Komitetu Ministrów:

·         obowiązek ochrony praw człowieka przez państwo,

·         zapewnienie odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka,

·         dostęp do środków zaradczych: mechanizmów sądowych (cywilnych i karnych), mechanizmów pozasądowych i środków o charakterze ogólnym,

·         dodatkowa ochrona pracowników,

·         dodatkowa ochrona dzieci,

·         dodatkowa ochrona rdzennej ludności,

·         ochrona obrońców praw człowieka.

 

Rekomendacje w pewien sposób uzupełniają Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi MSWiA poleca lekturę wszystkich trzech dokumentów, przede wszystkim przedsiębiorcom z nadzieją, że redukcja popytu na pracę i usługi przymusowe, a także uważniejsze zwracanie uwagi na eliminowanie handlu ludźmi do pracy przymusowej - także w łańcuchach dostaw - stanie się codziennością w polskich przedsiębiorstwach.

Pliki do pobrania 

Tagi: Wytyczne, praca przymusowa, ONZ, Rada Europy, CSR, OECD, prawa człowieka

podziel się treścią: