A A A

Projekt "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

Dodane dnia 29 września 2017

Projekt "Evaluation and improvement of system for effective identification and support of child victims of trafficking in human beings" realizowany jest w ramach programu PL-15 “Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

  • Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
    Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt ten wart jest 30 000 PLN, w tym 25 500 PLN stanowi finansowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Działania projektowe realizowane są przez Wydział ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania odbywają się przy wsparciu ekspertów Rady Europy.

Celem projektu jest ocena i poprawa efektywności systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi oraz ustanowienie efektywnego i kompleksowego systemu wsparcia takich osób, który będzie w zgodzie ze standardami międzynarodowymi.

Ponadto założeniem jest zwiększenie skuteczności systemu identyfikacji małoletnich ofiar oraz zwiększenia świadomości nauczycieli, dzieci i rodziców nt. wykorzystywania małoletnich.

Do działań projektowych należą:

- przeprowadzenie badania dobrych praktyk oraz wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce,

- wizyta studyjna ekspertów Rady Europy (jednodniowe seminarium) - podczas spotkania zaproszeni goście omówią m.in. obecne standardy systemu identyfikacji małoletnich, dobre praktyki związane z identyfikacją małoletnich, a także planowane działania na kolejne lata, tj. stworzenie scenariuszy lekcji dla trzech grup wiekowych oraz komiksu,

- opracowanie raportu nt. najlepszych praktyk i wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce.

Tagi:

podziel się treścią: