Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Wizyta studyjna w Oslo w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Zwiększanie świadomości Polaków, którzy mogą być narażeni na handel ludźmi podczas wyjazdu za granicę"

Dodane dnia 24.10.2017

W dniach 20-22 września br. w ramach projektu „Zwiększanie świadomości Polaków, którzy mogą być narażeni na handel ludźmi podczas wyjazdu za granicę” współfinansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej PL 15 Norweskiego Mechanizmu Finansowego odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji w Oslo.

 • Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Przyjęcie delegacji polskiej przez przedstawicieli Ambasady RP w Oslo
  Przyjęcie delegacji polskiej przez przedstawicieli Ambasady RP w Oslo
 • Spotkanie w Kościelnej Misji Miejskiej Nadheim Oslo
  Spotkanie w Kościelnej Misji Miejskiej Nadheim Oslo
 • Spotkanie w KOM
  Spotkanie w KOM

W wizycie udział wzięli reprezentanci Wydziału ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. Justyna Jarząbska, Agata Kobylińska i Marcelina Mroczkowska, a także podinsp. Michał Grzelec, Naczelnik Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz mjr Tomasz Nowak, ekspert Wydziału I do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Zarządu Operacyjno-Śledczego w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Tematyka wizyty studyjnej koncentrowała się na zjawisku handlu ludźmi w odniesieniu do obywateli Polski wykorzystywanych na terenie Norwegii oraz na systemie przeciwdziałania temu procederowi funkcjonującym w tym kraju.

Przede wszystkim poruszono zagadnienia związane z:

 • kompetencjami poszczególnych instytucji i organizacji norweskich,
 • zakresem udzielanej ofiarom pomocy,
 • koordynacją systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi, szczególnie w kwestii unikania podejmowania takich samych działań przez różne instytucje i organizacje (unikanie „dublowania się” podejmowanych działań,
 • identyfikacją osób będących ofiarami handlu ludźmi oraz narażonych na wykorzystywanie,
 • pomocą interwencyjną i reintegracyjną dla takich osób, w tym włączeniem do społeczeństwa norweskiego,
 • procedurami i warunkami osiedlania się i nabywania prawa pobytu,
 • opieką medyczną,
 • kursami języka norweskiego,
 • edukacją i szkoleniami,
 • wspieraniem powrotu osób do państw pochodzenia.

Czynny udział w organizacji wizyty studyjnej i w przygotowaniu programu wzięła Ambasada RP w Oslo. 

Dnia 20 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami norweskiej policji, tj. Wydziału ds. Koordynacji dla Ofiar Handlu Ludźmi (KOM) oraz Krajowej Jednostki Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości i Innych Poważnych Przestępstw (KRIPOS).

Dnia 21 września w siedzibie Ambasady RP w Oslo odbyło się seminarium, podczas którego poza delegatem MSWiA – czynny udział w roli panelistów wzięło także 8 przedstawicieli reprezentujących: Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) z siedzibą w Oslo oraz norweskie instytucje zajmujące się zwalczaniem handlu ludźmi i niesieniem pomocy ofiarom tego procederu: Urząd ds. Imigracji (UDI), ROSA (akronim od: Reestablishment, Optimal legal aid, Safe place to stay, Assistance), Czerwony Krzyż, NAV, CARITAS, Armia Zbawienia, Kościelna Misja Miejska w Oslo. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, korpusu dyplomatycznego państw nordyckich, bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów, Ukrainy i Filipin oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii.

Dnia 22 września odbyło się spotkanie w siedzibie Kościelnej Misji Miejskiej w Oslo (Nadheim Kirkens Bymisjon – Oslo), która pomaga kobietom – ofiarom przemocy i wykorzystania seksualnego.

Tagi: fundusze norweskie, Handel ludźmi, wizyta studyjna, NMF, FWD, Oslo

podziel się treścią: