Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Raport nt. najlepszych praktyk i wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce

Dodane dnia 11.01.2018

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracował w ramach projektu pn. " Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi" raport nt. najlepszych praktyk i wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce.

  • Norway Grants
    Norway Grants

Projekt realizowany był w ramach programu PL-15 “Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

W przygotowanym raporcie znajdują się następujące zagadnienia:

  1. Pojęcie handlu dziećmi.
  2. Skala zjawiska handlu dziećmi.
  3. Badanie dobrych praktyk.
  4. Pozostałe dobre praktyki.
  5. Wyzwania i rekomendacje w zakresie identyfikacji dzieci ofiar przestępstw.
  6. Plany na przyszłość.

Raport dostępny jest w wersji angielskiej.

Tagi: raport, dobre praktyki, handel dziećmi, THB, NFM, minor victims

podziel się treścią: