Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Trafficking in Persons Report 2018

Dodane dnia 11.07.2018

W dniu 28 czerwca br. Departament Stanu USA opublikował najnowszy raport na temat walki z handlem ludźmi na świecie (2018 TIP Report).

W tym roku Polska ponownie została zakwalifikowana do pierwszej grupy państw (tzw. Tier 1), co oznacza, że rząd Rzeczpospolitej Polski w pełni spełnia minimalne standardy w zakresie walki z handlem ludźmi, które zostały  określone w amerykańskiej ustawie o ochronie ofiar handlu ludźmi  (Trafficking Victims Protection Act - TVPA).

Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowania i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci, które padają ofiarą handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz w celu wykorzystania seksualnego. Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce nasila się. Ofiary pracy przymusowej pochodzą z Europy, Azji i Afryki. Ryzyko handlu ludźmi w celach wykorzystania do pracy przymusowej narasta w Polsce w coraz liczniejszej grupie migrantów z Ukrainy i Białorusi – zwłaszcza w restauracjach i na placach budów – oraz pracowników migrujących z Korei Północnej – zwłaszcza w stoczniach, na  budowach i w rolnictwie. Dzieci, w szczególności dzieci romskie, są rekrutowane do przymusowego żebractwa w Polsce. Mężczyźni i kobiety z Polski padają ofiarą pracy przymusowej w Europie, głównie w zachodniej i północnej części kontynentu. Rośnie liczba przymusowych pracowników z Polski w budownictwie w Wielkiej Brytanii. Kobiety i dzieci z Polski padają ofiarą handlu ludźmi w celach seksualnych we własnym kraju, a także w innych krajach europejskich. Kobiety i dzieci z Europy Wschodniej, zwłaszcza Bułgarii, Rumunii i Ukrainy, padają ofiarą handlu ludźmi do wykorzystania w celach seksualnych w Polsce. Rośnie
liczba obywateli Wietnamu, którzy przewożeni są przez Polskę do Europy Zachodniej, a wcześniej zostali wykorzystani do pracy przymusowej w Rosji.
 
REKOMENDACJE DLA POLSKI:

1. Zapewnienie, by wyroki skazujące za handel ludźmi były proporcjonalne do wagi czynu;

2. Zwiększenie liczby szkoleń dla prokuratorów i sędziów na temat powagi przestępstwa handlu ludźmi i znaczenia ścigania sprawców w oparciu o przepisy dot. handlu ludźmi;

3. Aktywne prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstwa handlu ludźmi, zwłaszcza do pracy przymusowej; 

4. Zwiększenie liczby szkoleń dla organów ścigania w zakresie prowadzenia dochodzeń i ścigania przypadków handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz rozważenie powołania wyspecjalizowanych jednostek prokuratury ds. ścigania przestępstw handlu ludźmi;

5. Usprawnienie szkoleń oraz wzmożenie działań w zakresie proaktywnej identyfikacji ofiar, zwłaszcza wśród dzieci bez opieki, migrantów oraz dzieci wykorzystywanych w prostytucji;

6. Zwiększenie liczby ofiar kierowanych do ośrodków pomocy i programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka;

7.Zapewnienie specjalistycznej pomocy małoletnim ofiarom handlu ludźmi;

8. Informowanie i zachęcanie cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi do udziału w programie wsparcia i ochrony świadka/ofiary i pomocy w ściganiu sprawców;

9. Zwiększenie liczby szkoleń dla inspektorów pracy na temat wskaźników pozwalających na identyfikację ofiar;

10. Ułatwianie ofiarom dostępu do odszkodowań poprzez zachęcanie prokuratorów do domagania się odszkodowań w toku spraw karnych oraz systematyczne informowanie ofiar o prawie do składania pozwów cywilnych przeciwko sprawcom handlu ludźmi;

11. Usprawnienie centralnej koordynacji działań i gromadzenia danych na temat walki z handlem ludźmi.

 

Cały raport dostępny jest pod linkiem https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

Tagi: TIP, Polska, Poland, THB, 2018

podziel się treścią: