Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Raport UNODC na temat zjawiska handlu ludźmi w Indiach

Dodane dnia 18.07.2013

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC) opublikowało raport zawierający analizę zjawiska handlu ludźmi w Indiach. Raport odnosi się przede wszystkim do oceny systemu wsparcia ofiar w kraju oraz działań prewencyjnych dotyczących tego rodzaju przestępczości.

Dokument powstał w wyniku dziesięciomiesięcznych konsultacji prowadzonych w okresie od marca do grudnia 2012 roku z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację zadań prewencyjnych, kluczowych ministerstw, organizacji pozarządowych oraz pomiotów prowadzących schroniska dla ofiar. Dzięki wspomnianej współpracy powstało streszczenie najważniejszych informacji związanych z różnymi formami handlu ludźmi (takimi jak handel organami, przymusowe małżeństwa czy nielegalne adopcje), a także analiza głównych trendów w odniesieniu do poszczególnych regionów Indii.

Zlecenie wykonania raportu było możliwe dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Znaczna część dokumentu poświęcona została problemowi handlu dziećmi. W ostatnich latach obserwowany jest ciągły wzrost migracji i handlu dziećmi do pracy przymusowej w różnych regionach Indii. Obecne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kraju zmuszają osoby małoletnie do przemieszczania się z terenów zacofanych ekonomicznie do dużych ośrodków miejskich w celu znalezienia źródła zarobku. W wielu przypadkach, dzieci są werbowane do pracy w przedsiębiorstwach miejskich, poprzez obietnice składane rodzicom lub błędne zapewnienia co do przyszłych warunków zatrudnienia. Większość ze zwerbowanych w ten sposób dzieci pracuje przez wiele godzin dziennie w ciężkich warunkach za bardzo niskie wynagrodzenie, głównie w przemyśle złotniczym, jubilerskim, jako pomoc domowa, w tzw. dhabas (lokalnych restauracjach przydrożnych) czy też na straganach z herbatami. W raporcie odnotowano przypadki migracji lub handlu dziećmi do pracy przymusowej z sąsiednich krajów, tj. Nepal czy Bangladesz. Małoletni zatrudnieni w takich okolicznościach są narażeni na różne formy wykorzystania ze strony dorosłych, obejmujących wykorzystanie fizyczne i seksualne.

Modus operandi agencji pośrednictwa pracy opiera się przede wszystkim na rekrutowaniu dzieci pochodzących z małych wiosek, poprzez złożenie rodzicom propozycji zatrudnienia dziecka na dogodnych warunkach warunkach. Po dotarciu do stolicy, zwerbowane dzieci przekazywane są przyszłym pracodawcom, którzy płacą agencji stosowną kwotę transferową w wysokości od 566 do 849 dolarów amerykańskich oraz koszty dodatkowe, po czym przejmują nadzór nad dzieckiem. Pieniądze otrzymane od pracodawcy przez agencję pośrednictwa pracy nie trafiają nigdy do opiekunów prawnych dzieci. Zwerbowane w ten sposób dzieci są często wykorzystywane seksualne oraz poddawane przemocy fizycznej i torturom. Dzięki współpracy Wydziału Kryminalnego Policji w Delhi z różnymi organizacjami, w latach 2010-2012 podjęto setki działań interwencyjnych w stosunku do zidentyfikowanych ofiar handlu dziećmi.

Inną kwestię problematyczną stanowi komercyjne wykorzystanie kobiet i dzieci do celów seksualnych. Stany takie jak: Bengal Zachodni (ze stolicą w Kalkucie), Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra czy Orisa pozostają w dalszym ciągu regionami, z których pochodzi największa liczba kobiet werbowanych do pracy w dzielnicach czerwonych latarni znajdujących się na terenie całych Indii. Dane dotyczące zaginięć młodych kobiet z ww. stanów są alarmujące. Dzielnice czerwonych latarni są nadal głównymi ośrodkami prostytucji, jednak działalność w tym obszarze staje się coraz bardziej zorganizowana i rozszerza się na oferty usług na żądanie. Sprawcy coraz częściej przenoszą swój biznes do kolonii rezydencji, sieci handlowych, centrów usługowych, co umożliwia im dostęp do zamożnych klientów.

Większość z transakcji realizowanych jest przez Internet, a kobiety i dziewczyny werbowane są nie tylko z różnych regionów Indii, ale także Ukrainy, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Czeczenii. Działalność grup przestępczych dotyczy również ofiar pochodzących z Nepalu, Tajlandii i Malezji.

Więcej informacji na temat zjawiska handlu ludźmi znajduje się w raporcie zamieszczonym na oficjalnej stronie UNODC: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/July/india_-new-assessment-of-victim-assistance-and-criminal-justice-initiatives-against-human-trafficking.html

Tagi: raport, praca przymusowa, UNODC, Indie, handel dziećmi, fundusze

podziel się treścią: