Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Komisja Europejska przygotowała zbiór ilustracji na temat zjawiska handlu ludźmi w UE

Dodane dnia 26.08.2013

Z diagramów zamieszczonych w zbiorze, opracowanych na podstawie danych Eurostat z lat 2008-2010, wynika, że 62% zidentyfikowanych i domniemanych ofiar handlu ludźmi na terenie UE jest wykorzystywanych seksualnie, 24% osób stało się ofiarami pracy przymusowej, a pozostałe 14% osób angażowanych jest do działalności przestępczej, bezprawnego pozyskania narządów, żebractwa albo okazało się być dziecięcymi ofiarami tego przestępstwa.

  • Zidentyfikowane i domniemane ofiary
    Zidentyfikowane i domniemane ofiary

Najliczniejszą grupę wśród ofiar stanowią w dalszym ciągu kobiety – 68% wszystkich osób. Głównymi krajami pochodzenia w obrębie Unii Europejskiej pozostają Rumunia i Bułgaria, zaś poza granicami UE – Chiny i Nigeria. Mając na uwadze szacunki Międzynarodowej Organizacji Pracy należy wskazać, że regionem świata najbardziej podatnym na występowanie zjawiska handlu ludźmi, z którego pochodzą ofiary jest obszar Azji i Pacyfiku.

Handel ludźmi pozostaje – zaraz po nielegalnym handlu narkotykami – drugą co do znaczenia w aspekcie dochodowości formą aktywności zorganizowanych grup przestępczych, przynosząc sprawcom łączyny roczny dochód w wysokości 32 miliardów dolarów. Działalność większości z takich grup skupia się wokół wykorzystania ludzi w seksbiznesie i pracy przymusowej. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy, 880 000 osób z UE stało się ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej, w tym pracy związanej z wykorzystaniem seksualnym. Co istotne z punktu widzenia ofiar przestępstw, rekrutacja osoby wykorzystanej następnie do pracy odbywa się zwykle za pośrednictwem najbliższego kręgu znajomych, krewnych lub grup przestępczych, którzy składają często oferty zawierające bardzo korzystne warunki płacowe. Pośród 1 603 osób oskarżonych za handel ludźmi na terenie Unii Europejskiej w 2010 roku, 1 339 osób zostało skazanych za popełnienie tego przestępstwa.

Mając na względzie powyższe dane, Unia Europejska opracowała strategię stanowiącą praktyczny instrument odpowiadający na potrzeby i wyzwania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi do 2016 roku. Podejmowane działania skupiają się przede wszystkim na wzmocnieniu identyfikacji i ochrony osób pokrzywdzonych. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, możliwym było zaangażowanie Polski w realizację projektu „Trafficking to forced labour and labour expolitation (FLEX)”, który ma na celu zwiększenie świadomości, współpracy i wymiany informacji na temat handlu ludźmi do pracy przymusowej w Finlandii, Estonii i Polsce. Projekt skupia się na rozwoju metodologii badań prowadzonych w przedmiotowym obszarze, w celu udoskonalenia zasad gromadzenia danych w przyszłości.

Warto nadmienić, że handel ludźmi jest zjawiskiem różnym od nielegalnej migracji czy przemytu nielegalnych migrantów. W przypadku bowiem handlu ludźmi obcokrajowiec poza transportem zagranicę, staje się ofiarą wykorzystania w niewolniczych i nieludzkich warunkach. Obejrzyj krótki film prewencyjnych na temat współczesnej formy niewolnictwa i nie zapomnij o nadchodzącym Europejskim Dniu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który przypada na dzień 18 października 2013 roku.

 

By uzyskać więcej informacji odwiedź unijną stronę o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

 

Tagi: raport, UE, Komisja Europejska, praca przymusowa, wykorzystanie seksualne

podziel się treścią: