Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Raport agencji SOCA na temat procederu handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii

Dodane dnia 09.09.2013

Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”, zawierający szacunkowe liczby potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że Polska znajduje się na drugim miejscu wśród 78 państw pochodzenia potencjalnych ofiar tego procederu.

  • Raport SOCA
    Raport SOCA

Z podsumowania raportu, opracowanego na podstawie danych brytyjskiego Centrum Handlu Ludźmi (United Kingdom Human Trafficking Centre – UKHTC) wynika, że w 2012 roku na terenie Wielkiej Brytanii zidentyfikowano 2255 potencjalnych ofiary handlu ludźmi, tj. o 9% więcej niż w roku poprzednim. Dominującą formę wykorzystania stanowiło wykorzystanie seksualne – 35 % przypadków, a także wykorzystanie do pracy przymusowej – 23% przypadków. Krajem pochodzenia największej liczby ofiar drugi rok z rządu pozostała Rumunia (272 osoby). Za Polską w rankingu znalazły się kolejno: Nigeria, Wietnam, Węgry, Albania, Słowacja, Wielka Brytania, Litwa i Filipiny.

W raporcie podkreśla się fakt, że m.in. z uwagi na uwarunkowania kulturowe oraz brak świadomości stania się pokrzywdzonym, wskazana liczba nie odzwierciedla rzeczywistej skali problemu i może być znacznie wyższa. Pośród ogólnej liczby potencjalnych ofiar, 1246 były kobietami (55%), 910 mężczyznami (40%), natomiast płeć 5% ofiar pozostała nieznana.

W odniesieniu do Polski należy wskazać, że w porównaniu z 2011 rokiem odnotowano 48-procentowy wzrost liczby ofiar. Najwięcej z nich było wykorzystywanych do działalności przestępczej, w tym przede wszystkim w celu wyłudzania zasiłków. Paszporty, inne dokumenty tożsamości, a także – w przypadku osób wykorzystywanych do pracy przymusowej lub wyłudzeń finansowych – dokumenty bankowe, były zwykle odbierane przez sprawcóww celu wzmożenia w ofiarach poczucia bezradności i podatności na wykonywanie kierowanych przez nich poleceń. Sytacje, w których ofiary zmuszane były do kradzieży, były najczęściej determinowane brakiem pieniędzy i innych podstawowych środków utrzymania.

Na przykładzie analizy niektórych przypadków ustalono, że potencjalne ofiary odpowiadały na oferty pracy do fabryk w Anglii, które zamieszczono na polskich stronach internetowych. Po przyjeździe na miejsce okazywało się, że zamiast oferowanej pracy ofiary zmuszane były do pobierania zasiłków socjalnych, które trafiały do rąk przestępców.

Ponadto, ofiary zidentyfikowane jako obywatele polscy były zmuszane do świadczenia pracy lub usług o charakterze seksualnym. Ofiary handlu ludźmi do pracy przymusowej – głównie mężczyźni – były wykorzystywane w przemyśle związanym z budową dróg, przetwórstwie spożywczym, rolnictwie oraz przemyśle morskim. Większość z ofiar zajmujących się utwardzaniem nawierzchni i wylewaniem asfaltu relacjonowało, że proceder ten odbywał się przy udziale “nacji wędrujących” (‘Travellers’).

Niektóre z męskich ofiar pochodzacych z Polski stwierdziło, że w czasie rekrutacji zaoferowano im umowę obejmującą transport do Wielkiej Brytanii, zakwaterowanie i zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na terytorium tego państawa. Po przybyciu do miejsca docelowaego wspomniani mężczyźni byli jednak kwaterowani w pomieszczeniach poniżej oczekiwanego standardu, otrzymywali bardzo niskie pensje i zostali obciążeni dużymi kosztami utrzymania. W odniesieniu do kwestii ofiar wykorzystywanych do budowy dróg przez “nacje wędrujące”, warto wskazać, że osoby takie nie posiadały w wielu przypadkach miejsca zamieszkania i były rekrutowane w schroniskach dla bezdomnych lub innych miejscach, w których zwykle przebywają bezdomni.

 

Więcej informacji znajdziesz w Raporcie, zamieszczonym na ofiacjalnej stronie SOCA.

Tagi: praca przymusowa, działalność przestępcza, Wielka Brytania, SOCA, Polska

podziel się treścią: