Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Minęło 10 lat od wejścia w życie Konwencji ONZ przeciwko przestępczości zorganizowanej

Dodane dnia 04.10.2013

W dniu 29 września 2013 roku obchodziliśmy 10 rocznicę wejścia w życie Konwencji ONZ przeciwko przestępczości zorganizowanej. Powstanie Konwencji zostało zainicjowane przez Polskę w 1996 roku, kiedy Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawił projekt ramowy ów dokumentu, opracowywany następnie w ramach powołanego specjalnie w tym celu Komitetu ad hoc.

Konwencja została przyjęta w 2000 roku podczas 55 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Dokument ten uzupełniony został trzema protokołami dodatkowymi, w tym m.in. Protokołem o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu ludźmi, uwłacza kobietami i dziećmi, ratyfikowanym przez Polskę w dniu 26 września 2003 roku. Co ważne, wspomniany Protokół jest pierwszym międzynarodowym instrumentem prawnym o charakterze uniwersalnym, dotyczącym wszystkich aspektów handlu ludźmi. Ponadto, zwiera on definicję przestępstwa, na podstawie której została sformułowana polska definicja legalna handlu ludźmi zawarta w Kodeksie karnym.

Dotychczas, wspomniana Konwencja – mająca na celu promowanie współpracy związanej ze skutecznym zapobieganiem i zwalczaniem międzynarodowej przestępczości zorganizowanej – została ratyfikowana przez 178 państw-stron Konwencji. W tym miejscu warto wskazać, że do najpowszechniejszych form działania podejmowanych w ramach tego rodzaju przestępczości należą: nielegalny przemyt narkotyków, przemyt migrantów, pranie brudnych pieniędzy, nielegalne wytwarzanie i obrót bronią palną oraz amunicją, a także handel ludźmi.

Znaczenie Konwencji w obliczu współczesnej przestępczości zorganizowanej jest nie do przecenienia. W przypadku wystąpienia przestępstwa na terytorium jednego z państw, możliwym jest bowiem skorzystanie przez organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości z nowoczesnych form współpracy międzynarodowej, takich jak tworzenie wspólnych grup dochodzeniowo-śledczych czy przesłuchiwanie z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych.

Jest piątek, 4 października 2013 roku. Od wejścia w życie Konwencji minęła dekada. Zgodnie z aktualnymi danymi Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC), blisko 2,4 miliona ludzi rocznie staje się ofiarami handlu ludźmi, a zyski zorganizowanych grup przestępczych z tego procederu sięgają łącznie 32 miliardów dolarów. Protokół dodatkowy do Konwencji zobowiązuje zarówno kraje pochodzenia, tranzytu, jak i przeznaczenia ofiar, do podjęcia wszechstronnych wysiłków mających na celu karnie sprawców oraz ochronę ofiar. Działania podejmowane przez władze na szczeblu państwowym są niezwykle istotne, niemniej jednak dużą rolę odgrywa również świadomość społeczna na temat tego zjawiska.


Zdjęcie:oficjalna strona kampanii społecznej UNODC: http://www.unodc.org/toc

 

Jest wiele sposobów, dzięki którym możesz przeciwdziałać handlowi ludźmi:

Pozostań uważny. Jeśli dostrzegasz niepokojące sygnały świadczące o zmuszaniu człowieka do bezprawnych działań w miejscu pracy lub w najbliższym otoczeniu, zawiadom lokalną jednostkę Policji lub skorzystaj z infolinii prowadzonej przez organizacje pozarządowe. W tym celu możesz skorzystać również z formularzy zamieszczonych na stronie portalu.

Telefon zaufania dla ofiar lub świadków handlu ludźmi: 22 628 01 20.

Powiadom nas o zasitaniałym przypadku wykorzystania, poprzez formularz zamieszczony na stronie portalu.

Pamiętaj, że Twoje obawy mogą okazać się uzasadnione. Jeśli nie jesteś pewien, czy obserwowany przypadek stanowi handel ludźmi, lepiej mylnie dokonać zgłoszenia, niż pozwolić na kontynuację bezprawnych działań wobec tej osoby.

Pozostań zaangażowany. Jeśli posiadasz informacje na temat tego, czym w istocie jest handel ludźmi i jak może on wyglądać w Twojej lokalnej społeczności, nie pozostawaj obojętny. Rozmawiaj o znanych przypadkach naruszeń z rodziną, dziećmi, znajomymi, sąsiadami. Być może dzięki temu osoby te unikną w przyszłości popełnienia błędu, który choćby w niewielkim stopniu przyczyni się do stania się ofiarą handlu ludźmi.

Pozostań odpowiedzialny. Jako konsument, bądź w pełni przekonany co do wyborów, które dokonujesz w codziennym życiu. Podczas, gdy niektóre decyzje dotyczące zakupu są oczywiste i nie budzą zastrzeżeń, inne mogą być pośrednio lub bezpośrednio  związane z wykorzystaniem do działalności seksualnej, pracy przymusowej lub inną formą podporządkowania sobie człowieka.

 

UNODC przygotowało kampanię przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Zobacz spot przygotowany w ramach kampanii.

Czy wiedziałeś, że człowiek też może stać się przedmiotem handlu?

Źródła:

  1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-w-ramach--onz-i-obwe/konwencja-onz-w-sprawie-miedzynarodowej-przestepczosci-zorganizowanej/;
  2. Strona Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości http://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html

Tagi: UNODC, konwencja, protokół dodatkowy, kampania

podziel się treścią: