Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Zapadł wyrok w sprawie grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi do pracy przymusowej na terenie Włoch

Dodane dnia 15.11.2013

W dniu 13 listopada 2013 roku, po siedmiu latach procesu, Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie międzyanrodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi do pracy przymusowej. Wyrok nie jest prawomocny, a obecnie do Sądu kierowane są pierwsze wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. W sprawie były oskarżone 22 osoby, z czego 20 osób zostało uznanych winnymi popełnienia zarzucanych im czynów.

  • Obóz pracy. Foto. Komenda Główna Policji
    Obóz pracy. Foto. Komenda Główna Policji

Główny oskrażony, kierujący grupą, został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności i 15 tys. zł grzywny. Współpracujące z nim kobiety Sąd skazał odpowiednio na karę 7 lat pozbawienia wolności i 12,5 tys. zł grzywny - wobec pierwszej z nich, a także 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 tys. zł grzywny wobec drugiej z kobiet. Przestępczy proceder odbywał się na terenie południowych Włoch w latach 2002-2006. Dzięki operacji pod kryptonimem "Ziemia Obiecana", prowadzonej wspólnie przez polskie i włoskie organy ścigania, zidentyfikowano 119 pokrzywdzonych w sprawie obywateli Polski.

W lipcu 2005 roku Komenda Miejska Policji w Krakowie prowadziła działania w ramach śledztwa dotyczącego przestępstwa z art. 286 Kodeksu karnego, polegającego na dokonywaniu oszustw przy organizowaniu wyjazdów do nielegalnej pracy na terenie Republiki Włoch.

Z kolei, w związku z uzyskanymi na przełomie lutego i marca 2006 roku informacjami o zniknięciach ludzi w nieznanych okolicznościach w obozach pracy przymusowej na terenie Południowych Włoch, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji podjęło niezwłocznie naradę z jednostką ROS Carabinieri z Rzymu i rozpoczęło prowadzenie „śledztwa lustrzanego” koordynowanego przez EUROPOL i EUROJUST.

Od tego czasu realizowana była ścisła współpraca międzynarodowa pomiędzy polskimi i włoskimi organami ścigania, tj. Prokuraturą Okręgową w Krakowie oraz Prokuraturą ds. Mafii Włoskiej (Cosa Nostra) Bari. W sprawie wykorzystano m.in. instytucję Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz w sposób wszechstronny zastosowano – po raz pierwszy w Polsce – definicję handlu ludźmi wynikającą z Protokołu z Palermo.

Działania prowadzone przez polskie i włoskie jednostki służb porządku publicznego pod nadzorem prokuratorów przeciwko międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zostały ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów:

  • Pełne rozpoznanie operacyjne w obu krajach;
  • Dokonanie analizy całości mechanizmu funkcjonowania organizacji przestępczej;
  • Rozpoznanie taktyczne obozów pracy na terenie Włoch;
  • Dokonanie analizy informacji operacyjnych oraz fotografii lotniczych;
  • Opracowanie kompleksowego planu jednoczesnej realizacji dla obu państw;
  • Uwolnienie ofiar obozów pracy i dokonanie pełnej neutralizacji grupy przestępczej.

„Śledztwa lustrzane” realizowano wielotorowo z podziałem na poszczególne segmenty zorganizowanej grupy przestępczej.

 

W toku czynności w postępowaniu przygotowawczym ustalono, że tzw. „obszarnicy” z regionu Apulia (Orta Nova, Foggia, Ceriniola) byli głównymi beneficjentami niewolniczej pracy ofiar, współpracującymi w sposób ciągły z „Kapo”.

W dniu 18 lipca 2006 roku w ramach operacji pod kryptonimem „Ziemia Obiecana" zatrzymano łącznie 39 osób zaangażowanych w przestępczy proceder, w tym 20 osób w Polsce oraz 19 osób we Włoszech. Ponadto, uwolniono łącznie 119 ofiar pracy przymusowej, dla których utworzono specjalne linie telefoniczne.

W grudniu 2007 roku rozpoczęło się postępowanie sądowe w Polsce, dotyczące działań przestępczych prowadzonych w okresie od 2002 do 2006 roku. Kilkunastu z 22 oskarżonych w sprawie osobom zarzucono działalność w międzynarodowej grupie przestępczej czerpiącej zyski z handlu ludźmi, tj. czynem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 8, a trzem oskarżonym zarzucono kierowanie grupą przestępczą, tj. czynem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 15.

Postępowania przed sądem włoskim zakończyły się w marcu 2009 roku. Sąd Apelacyjny w Bari utrzymał w mocy wyroki sądu I instancji skazujące 17 osób na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 4 do 10 lat. Wśród skazanych znaleźli się obywatele Polski, Ukrainy i Algierii. Sąd włoski I instancji w uzasadnieniu wyroku wskazał, że „Polacy byli traktowani jak niewolnicy w starożytnym Rzymie”.

 

Opracowanie: Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w MSW na podstawie materiałów Komendy Głównej Policji  w Warszawie.

Tagi: praca przymusowa, obozy pracy, wyrok

podziel się treścią: