Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008

Dodane dnia 08.11.2013

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008, przygotowany przez międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, został zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2007 roku.

W ramach realizacji dokumentu, ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorgranizowało m.in. dwie Krajowe Konferencje nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, przeprowadziło - we współpracy z organizacjami pozarządowymi - kampanię informacyjną dla osób poszukujących pracy, a także opublikowało ogłoszenia prasowe przestrzegające przed zjawiskiem handlu ludźmi do pracy przymusowej.

W 2008 roku, we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) zorganizowano pierwszą w Polsce mobilną wystawę zdjęć "Handel ludźmi nie zna granic". Wystawa była pokazywana w dniach od 16 października do 7 grudnia 2008 roku na terenie głównych dworców kolejowych siedmiu miast Polski. Trzon wystawy stanowiły zdjęcia ofiar handlu ludźmi.

Ponadto, w 2007 roku w ramach zadan mających na celu zwiększenie opieki nad polską migracją zarobkową "Bliżej pracy, bliżej Polski" na stronach internetowych ambasad zostały zamieszczone informacje na temat podejmowania pracy oraz sposobów postępowania w sytuacjach, gdy łamane są przepisy prawa pracy, normy higieny i bezpieczeństwa pracy. Z kolei w 2008 roku polskie urzędy konsularne otrzymały polecenie priorytetowego zajmowania się przypadkami osób poszkodowanych i oszukanych przez nieuczciwych pracodawców i pośredników. Konsulowie wspierami powstawanie lokalnych punktów informacyjnych (Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania), działających przy gminach, ośrodkach polonijnych oraz organizacjach pozarządowych. Warto wskazać, że Departament Konsularny i Polonii MSZ włączył do obowiązkowych szkoleń dla kandydatów wyjeżdżających do pracy w urzędach konsularnych problematykę z zakresu handlu ludźmi.

W latach 2007-2008 podczas festiwali muzycznych pn. "Przystanek Woodstock", organizowanych w Kostrzynie n. Odrą przedstawiciele Fundacji La Strada oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej zostanizowali kampanię informacyjno-prewencyjną dla mlodzieży uczestniczącej w festiwalu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydrukowało 100 tyś. egzemplarzy komiksu pt. "Nie jesteś na sprzedaż". To publikacja autorstwa Dyrekcji Generalnej Praw Cżłowieka Rady Europy przetłumaczona na język polski przez ówczesne MSWiA, stanowiąca element ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej skierowanej do młodzieży.

To tylko niektóre z działań podjętych w realizacji Krajowego Programu w latach 2007-2008. O pozostałych działaniach możesz przeczytać w załączonych poniżej dokumentach.

 

Tagi: Krajowy Plan Działań, Krajowy Program, dokument rządowy, MSZ, MPiPS, konsul

podziel się treścią: