Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015

Dodane dnia 20.11.2013

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku. Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z realizacji poprzednich Planów wskazujące, iż wielokrotnie realizacja zadań wymagała czasu wykraczającego poza okres dwuletni objęty planowaniem wydłużono czas realizacji obecnego Planu do trzech lat.

Dokument określa najistotniejsze działania o zasięgu ogólnokrajowym, które powinny zostać podjęte przez poszczególne podmioty, w tym instytucje zaangażowane w prace międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Realizacja większości z zadań, wskazanych w planie, będzie miała wpływ na kształtowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dokument składa się z sześciu części: działania prewencyjne; wsparcie i ochrona ofiar; poprawa skuteczności ścigania; podnoszenie kwalifikacji; badania dotyczące problematyki handlu ludźmi/ewaluacja działań oraz współpraca międzynarodowa.

 

Poniżej załączono wersję dokumentu do pobrania w językach polskim, rosyjskim i angielskim, a także sprawozdania z realizacji KPD w 2013 i 2014 roku oraz za okres 2013-2015.

Tagi: Krajowy Plan Działań

podziel się treścią: