Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Współpraca polsko-ukraińska w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi

Dodane dnia 18.12.2013

Projekt został zrealizowany przez Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Był on współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Niniejsza publikacja powstała na podstawie materiałów z drugiego szkolenia zorganizowanego w dniach 20-21 listopada 2012 r., którego celem była wymiana doświadczeń o współpracy organów ścigania z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi.

Polska realizacje działania w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w sposób usystematyzowany od 2003 r. poprzez współpracę organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

Nowy etap w podejściu do walki z procederem handlu ludźmi w Polsce otworzyła realizacja Programu ONZ dla Polski i Czech, którego rezultatem miało być powstanie krajowego programu współpracy podmiotów rządowych i pozarządowych w zakresie zwalczania i przeciwdziałania handlowi ludźmi. W ramach wcześniejszych programów i obecnego Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011-2012, który jest piątym tego typu dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów, przeprowadzane są liczne działania w zakresie bezpośredniego wsparcia ofiar, o charakterze prewencyjnym, szkoleniowym czy wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Ukraiński system zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi jest budowany w zbliżony sposób do systemu polskiego. Współpraca organizacji pozarządowych, które działają od lat 90. na terenie Ukrainy w zakresie zapobiegania i zwalczania handlowi ludźmi z instytucjami rządowymi różnego szczebla jest bardzo ważna.

Tagi:

podziel się treścią: