Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/polecane-publikacje/6390,Spoleczna-swiadomosc-zagrozen-zwiazanych-z-handlem-ludzmi-i-podejmowaniem-pracy-.html
2022-08-17, 04:10
A A A

Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą

Dodane dnia 29.01.2014

Na przełomie 2009 i 2010 roku w ramach projektu Ambasady Brytyjskiej w Polsce zostało zrealizowane badanie zlecone TNS OBOP na temat „Społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą”.

  • Badanie opinii publicznej 2009-2010
    Badanie opinii publicznej 2009-2010

Założenia merytoryczne projektu były szeroko konsultowane m.in. w ramach grupy roboczej Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz brytyjskiego Centrum ds. Handlu Ludźmi (UK Human Trafficking Centre). Wyniki badań posłużyły do przeanalizowania wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń związanych
z poszukiwaniem pracy za granicą oraz skutecznego projektowania działań prewencyjnych w tym zakresie.

Tagi: badanie, publikacja

podziel się treścią: