Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/polecane-publikacje/6431,Praca-przymusowa-cudzoziemcow-w-Polsce-Analiza-zjawiska-w-wybranych-grupach-imig.html
2022-12-08, 02:57
A A A

Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Dodane dnia 17.06.2014

Problematyka podjęta przez autora pozostaje jedną za najmniej rozpoznanych w literaturze przedmiotu zajmującej się procesami migracyjnymi. Dlatego też można uznać ją za nowatorską. Stanowi studium analizy mechanizmów zaistnienia pracy przymusowej w Polsce. Pomimo tego, że Polska pozostaje krajem mało atrakcyjnym dla imigrantów, obecne są przypadki wykorzystywania cudzoziemców, które noszą znamiona pracy przymusowej, i niewskazane jest traktowanie pracy przymusowej w Polsce jako zjawiska egzotycznego.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter książka zainteresuje nie tylko prawników, ale także socjologów, a nawet psychologów i dziennikarzy. Jest to pozycja, po którą mogą sięgnąć zarówno teoretycy zajmujący się problemem pracy przymusowej, jak też praktycy, w tym w szczególności urzędnicy państwowi i pracownicy organizacji pozarządowych zajmujący się pomocą ofiarom pracy przymusowej, policjanci, prokuratorzy i sędziowie. Jest to jedno z niewielu w Polsce kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie dotyczące problemu pracy przymusowej cudzoziemców w Polsce.

Tagi:

podziel się treścią: