Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Strategia Unii Europejskiej na rzecz Wyeliminowania Handlu Ludźmi na lata 2012-2016

Dodane dnia 20.02.2014

Celem Strategii, ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2012 roku, jest zapewnienie spójnych ram dla istniejących i planowanych strategii w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a przede wszystkim zapewnienie przez państwa członkowskie implementacji nowej dyrektywy 2011/36/UE poprzez określenie działań priorytetowych i uzupełnienie luk. Strategia ma uzupełniać działania podejmowane przez rządy, organizacje międzynarodowe oraz społeczeństwo obywatelskie UE i państwa trzecie.

  • Strategia UE
    Strategia UE

Strategia wyznacza 5 priorytetów, na których powinna skupić się Unia Europejska w celu zwalczania handlu ludźmi, tj.: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, ochrona pokrzywdzonych i udzielanie im pomocy; lepsza prewencja w zakresie handlu ludźmi; intensywniejsze ściganie sprawców przestępstw handlu ludźmi; ściślejsza koordynacja i współpraca z najważniejszymi podmiotami oraz spójność strategii; większa wiedza o pojawiających się nowych problemach związanych ze wszystkimi formami handlu ludźmi oraz skuteczniejsza reakcja na te problemy.

Tagi:

podziel się treścią: