Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/miedzynarodowe-strategi/6402,Program-Dzialan-OBWE-w-Zakresie-Zwalczania-Handlu-Ludzmi.html
2022-09-25, 13:58
A A A

Program Działań OBWE w Zakresie Zwalczania Handlu Ludźmi

Dodane dnia 20.02.2014

Program Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w zakresie zwalczania handlu ludźmi został przyjęty decyzją Stałej Rady nr 557 podczas 462 posiedzenia plenarnego w dniu 24 lipca 2003 roku.

Dokument został opracowany zarówno w celu włączenia do swojej strategii działań przeciwko handlowi ludźmi najlepszych praktyk i nowoczesnego podejścia, jak i ułatwienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, a także zobowiązania wszystkich organów OBWE do wzmożonego uczestnictwa w podejmowanych przez społeczność międzynarodową wysiłkach na rzecz zwalczania tego procederu.

Zamierzeniem Programu jest dostarczenie państwom członkowskim pełnego zestawu środków pomocnych w realizacji ich zobowiązań w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, poprzez wielowymiarowe podejście do tego problemu. Kwestia ta rozpatrywana jest całościowo, z uwzględnieniem ochrony ofiar, zapobiegania przestępstwom oraz ścigania osób, które ułatwiają lub same dopuszczają się tego procederu. Dokument zawiera zalecenia, w jaki sposób państwa mogą najlepiej zajmować się aspektami politycznymi, ekonomicznymi oraz prawnym, a także egzekwowaniem prawa czy kwestiami edukacyjnymi.

Tagi:

podziel się treścią: