Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Raport Narodowej Agencji ds. Przestępczości dotyczący natury i skali przestępstwa handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii w 2013 roku.

Dodane dnia 06.10.2014

30 września brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency) opublikowała raport na temat obrazu i skali zjawiska handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii w 2013 roku.

Raport został sporządzony przez NCA na podstawie informacji zebranych w bazie danych Krajowego Mechanizmu Referencyjnego Wielkiej Brytanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Według raportu przeważająca część  potencjalnych ofiar handlu ludźmi identyfikowanych w Wielkiej Brytanii pochodzi z Rumunii. Ponad połowa z nich była wykorzystywana do prostytucji. Polacy stanowią drugą największą grupę potencjalnych ofiar, wykorzystywani są jednak głównie do pracy przymusowej. Istotnym jest, że liczba polskich ofiar handlu ludźmi nie wzrosła w stosunku do roku 2012 i w obu przypadkach wyniosła 239 osób. W roku 2012 obywatele Polski również stanowili drugą (po obywatelach Rumunii) największą grupę zarejestrowanych ofiar.

Z raportu wynika, że rozmiary ujawnionego handlu ludźmi rosną w Wielkiej Brytanii w znacznym tempie, jednocześnie rośnie również skuteczność Krajowego Mechanizmu Referencyjnego i procedur identyfikacji, co oznacza, że coraz więcej ofiar otrzymuje należną im pomoc. Nadal jednak identyfikacja pozostaje jednym z najistotniejszych problemów, a do programu Krajowego Mechanizmu Referencyjnego włączana jest mniej niż połowa wszystkich potencjalnych ofiar.

Szczegółowe dane zawarte w raporcie NCA

  • W Wielkiej Brytanii zidentyfikowano w sumie 2 744 potencjalne ofiary handlu ludźmi. Zanotowano więc wzrost o 22% w stosunku do roku 2012, kiedy zidentyfikowano 2 255 potencjalnych ofiar.
  • Liczba osób objętych działaniem Krajowego Mechanizmu Referencyjnego wzrosła o 47% z 1 186 (2012) do 1 746 (2013). Ostatecznie, jako ofiary handlu ludźmi (status pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi) zweryfikowano do końca roku 594 osoby.
  • Ponad połowa zarejestrowanych potencjalnych ofiar handlu ludźmi nie wyraziła zgody na objęcie ich programem wsparcia Krajowego Mechanizmu Referencyjnego.
  • Wśród 2 744 potencjalnych ofiar 1 616 (59%) to kobiety, 910 (33%) mężczyźni, a płeć 193 (7%) nie została określona. 1 615 (59%) ofiar miało ukończone 18 lat, a 910 (33%)  stanowili małoletni, poniżej 18 roku życia.
  • Spośród 239 polskich ofiar handlu ludźmi w 218 przypadkach (91%) jedną z form wykorzystania była praca przymusowa. W 60 przypadkach było to wykorzystanie do pracy połączone z wykorzystaniem do wyłudzania świadczeń, w jednym przypadku wykorzystanie do pracy przymusowej połączone z niewolnictwem domowym, a w 157 przypadkach wykorzystanie wyłącznie do pracy przymusowej. Większość pozostałych przypadków dotyczyło wykorzystania seksualnego. W kilku przypadkach typ wykorzystania nie był znany.

Formy wykorzystania zarejestrowane w Wielkiej Brytanii:

  • Zmuszanie do pracy stanowiło w Wielkiej Brytanii w 2013 roku 27% wszystkich przypadków wykorzystania. Najczęściej spotykaną formą pracy przymusowej była praca przy budowie dróg – 77 osób w rolnictwie – 73 osoby, w przemyśle spożywczym – 56 osób oraz w budownictwie i fabrykach –  odpowiednio 53 i 41 osób. W zestawieniu brakuje jednak danych dotyczących rodzaju wykonywanej pracy dla 298 osób, w tym dla 90 na 157 ofiar handlu do pracy przymusowej pochodzących z Polski.
  • Wśród 249 ofiar wykorzystania do popełniania przestępstw najwięcej zmuszanych było do wyłudzania różnego rodzaju świadczeń (74 osoby), hodowli konopi indyjskich (54 osoby), kradzieży (38 osób) i zawarcia małżeństwa (28 osób).
  • Pomimo, że w 2013 roku zaledwie trzy osoby z Polski znalazły się wśród ofiar zmuszanych do popełniania przestępstw, to rok wcześniej 135 Polaków zostało zmuszonych do wyłudzenia świadczeń socjalnych.

Pobierz pełny raport

Tagi:

podziel się treścią: