Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Raport "Human Trafficking – Baltic Sea Region Round-Up report"

(Dodane dnia 04.11.2020)

W marcu 2020 r. został opublikowany najnowszy raport Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) przedstawiający przegląd bieżących wydarzeń, projektów, inicjatyw, danych statystycznych, mechanizmów koordynacji i pojawiających się tendencji w zakresie handlu ludźmi w regonie Morza Bałtyckiego. Sprawozdanie obejmuje lata 2016-2019 i zawiera osobny rozdział dot. każdego z 11 państw wchodzących w skład RPMB.

czytaj więcej

Raport Trafficking in Persons 2018

(Dodane dnia 11.07.2018)

28 czerwca 2018 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2018. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

czytaj więcej

Raport UNODC - GLOTIP 2016

Raport UNODC - GLOTIP 2016

(Dodane dnia 23.01.2017)

Pod koniec 2016 opublikowany został kolejny raport Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) „Światowy Raport nt. Handlu Ludźmi 2016” (GLOTIP 2016).

czytaj więcej

Raport Trafficking in Persons 2016

Raport Trafficking in Persons 2016

(Dodane dnia 05.07.2016)

30 czerwca 2016 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2016. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

czytaj więcej

Raport Departamentu Stanu USA Trafficking In Persons 2015

Raport Departamentu Stanu USA Trafficking In Persons 2015

(Dodane dnia 29.07.2015)

27 lipca 2015 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Human Persons 2015. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

czytaj więcej

Wybierz Strony