Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Globalny Raport o Handlu Ludźmi za 2012 rok - Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości

Dodane dnia 20.02.2014

Zgodnie z Globalnym Raportem o Handlu Ludźmi za rok 2012, przygotowanym przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), w latach 2007-2010 w 118 krajach na świecie zostały wykryte ofiary handlu ludźmi pochodzące z co najmniej 136 państw.

 • Handel ludźmi na świecie
  Handel ludźmi na świecie

Światowa Organizacja Pracy szacuje, że blisko 21 milionów osób stało się ofiarami pracy przymusowej, w tym ofiar handlu ludźmi związanego z wykorzystaniem seksualnym. Jednym z najbardziej niepokojących trendów jest wzrost liczby dzieci – ofiar handlu ludźmi. Podczas gdy w okresie od 2003 do 2006 roku 20% ujawnionych ofiar w skali światowej stanowiły dzieci, pomiędzy 2007 a 2010 rokiem odsetek ten wzrósł do 27%. Równie niepokojącym jest niski wskaźnik skazań za popełnienie tego przestępstwa, który kształtuje się na poziomie skazań za zabójstwa popełnione na Islandii czy porwania dokonywane w Norwegii. W latach 2007-2010 w 16% państw uwzględnionych w Raporcie nie doszło do żadnego skazania za handel ludźmi. Z danych wynikających z ww. Raportu warto wskazać przede wszystkim, że w skali globalnej:

 • dorosłe kobiety stanowią 55-60% ujawnionych ofiar handlu ludźmi, przy czym kobiety i dziewczynki stanowią łącznie 75% ofiar;
 • sprawcami przestępstw są, co do zasady, dorośli mężczyźni, będący obywatelami kraju na terenie którego działają. Kobiety i cudzoziemcy są natomiast angażowani w proceder handlu ludźmi częściej niż w przypadku innych przestępstw;
 • handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego jest najbardziej powszechny w Europie, Azji Centralnej i na terenie obu Ameryk. Z kolei przypadki handlu ludźmi do pracy przymusowej są najczęściej ujawniane w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także w Azji Południowo-Wschodniej oraz w obszarze wysp Pacyfiku;
 • pośród ogólnej liczby ujawnionych przestępstw, 58% stanowią przypadki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, 36% - w celu wykorzystania w pracy o charakterze przymusowym, zaś 1,5% - do żebractwa;
 • w latach 2007-2010 zidentyfikowano blisko 460 kierunków przepływu osób. Niemal połowa ofiar została pokrzywdzona w obrębie regionu swojego pochodzenia. Około 24% ujawnionych przestępstw miało miejsce pomiędzy różnymi regionami, a 27% przestępstw zostało popełnionych w obrębie kraju pochodzenia;
 • regionem, który został zidentyfikowany jako obszar docelowy ofiar pochodzących z innych regionów świata (70% ofiar), jest Bliski Wschód. Największą różnorodnością krajów pochodzenia cechują się ofiary zidentyfikowane w Europie Środkowej i Europie Zachodniej;
 • najbardziej znaczącym z uwagi na liczbę ofiar pochodzących z tego regionu świata, pozostaje przepływ osób z terenów Azji Wschodniej;
 • ofiary pochodzące z Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Ameryki Południowej zostały zidentyfikowane w różnych państwach zarówno w obrębie, jak i poza obrębem regionu pochodzenia;
 • niemal wszystkie kierunki przepływu osób w Afryce istnieją wewnątrz tego regionu (miejsca docelowe zlokalizowane są na terenie Afryki lub na Bliskim Wschodzie) bądź wiodą do Europy Zachodniej;
 • obecnie 134 państwa posiadają przepisy prawa sankcjonujące handel ludźmi jako odrębny typ czynu zabronionego zgodnie z Protokołem o Handlu Ludźmi.

 

Źródło informacji: The Global Report on Trafficking in Persons 2012, dokument opracowany przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).
http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html

Tagi:

podziel się treścią: