Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Raport The Global Slavery Index 2014 fundacji Walk Free Foundation

Dodane dnia 28.11.2014

Walk Free Foundation - australijska organizacja zajmująca się zwalczaniem różnych form współczesnego niewolnictwa opublikowała 18 listopada 2014 swój drugi raport na temat współczesnego niewolnictwa na świecie – The Global Slavery Index 2014.

Co bada Indeks?

Na potrzeby raportu współczesne niewolnictwo zostało zdefiniowane jako stan, w którym „jedna osoba posiada lub kontroluje inną osobę w sposób, który w znacznym stopniu pozbawia ją wolności osobistej, w celu jej wykorzystania”. Zastosowana przez fundację jest więc nieco szersza niż stosowane powszechnie definicje handlu ludźmi.

Autorzy raportu skupiają się na trzech aspektach współczesnego niewolnictwa:

 • Skali problemu – powszechność zjawiska w poszczególnych krajach oraz szacunkowe całkowite liczby osób pozostających w stanie niewolnictwa zgodnie z przytoczoną definicją.
 • Działaniach rządów w odniesieniu do współczesnego niewolnictwa.
 • Podatności na wykorzystanie i czynnikach ryzyka.

Raport zawiera ranking 167 krajów dla których starano się oszacować tzw. ciemną (nieujawnioną) liczbę ofiar współczesnego niewolnictwa.

Metodologia badania

Oszacowanie skali współczesnego niewolnictwa zostało oparte na dwóch głównych rodzajach źródeł – ankietach przeprowadzonych na losowych próbach w 16 krajach (Białorusi, Brazylii, Demokratycznej Republice Konga,  Etiopii,  Haiti, Indonezji, Mołdawii, Namibii, Nepalu, Nigerii, Nigrze, Pakistanie, Rosji, Rumunii i Ukrainie) oraz materiałach i literaturze przedmiotu z okresu ubiegłych 10 lat z 58 krajów. Uogólnione szacunki z tych źródeł dla poszczególnych krajów były następnie modyfikowane i dostosowywane.

Najważniejsze informacje zawarte w raporcie:

 • Polska zajmuje w rankingu 130 miejsce z odsetkiem osób pozostających w stanie niewolnictwa szacowanym na 0,187% (71 900 osób).
 • Liczba osób żyjących w stanie niewoli na świecie szacowana jest na 35,8 mln, a 61% tych osób przebywa w 5 krajach – Indiach, Chinach, Pakistanie i Rosji.
 • Dziesięć krajów w których współczesne niewolnictwo jest najbardziej rozpowszechnione to:
 • Mauretania (liczba ofiar szacowana na 155,6 tyś ludzi, co odpowiada 4% populacji), Uzbekistan, Haiti, Katar, Indie, Pakistan, Demokratyczna Republika Konga, Sudan, Syria i Republika Środkowoafrykańska.
 • Kraje z najwyższą całkowitą liczbą osób pozostających w stanie niewolnictwa to:
 • Indie, Chiny, Pakistan, Uzbekistan, Rosja, Indonezja, Nigeria, Demokratyczna Republika Konga, Indonezja, Bangladesz i Tajlandia. W sumie w krajach tych przebywa 71% wszystkich osób żyjących w stanie niewolnictwa.
 • Najmniejszy odsetek współczesnych niewolników mają kolejno: Islandia, Irlandia, Luksemburg, Nowa Zelandia, Norwegia i Finlandia.
 • Najlepiej ocenione zostały działania rządu Holandii. Oceniono takie aspekty przeciwdziałania handlowi ludźmi, jak programy wsparcia ofiar i działania systemu sprawiedliwości. Dodatkowo Holandia włączyła sektor prywatny do swoich Krajowych Planów Działań w obszarze zapobiegania handlowi ludźmi.

Należy pamiętać, że liczby zawarte w raporcie są jedynie szacunkami, opartymi głównie o badanie przeprowadzone w zaledwie 16 krajach.

Cały raport do pobrania

Tagi:

podziel się treścią: