Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Raport Eurostatu dotyczący handlu ludźmi w Europie w latach 2010-2012

Dodane dnia 10.12.2014

Eurostat opublikował raport zawierające dane dotyczące handlu ludźmi w UE za lata 2010, 2011 i 2012.

Dokument prezentuje dane statystyczne dla obszaru Unii Europejskiej, przekazane do Eurostatu przez Państwa Członkowskie. Dane pochodzą z oficjalnych źródeł i dotyczą, przede wszystkim, zarejestrowanych (zidentyfikowanych i domniemanych) ofiar, podejrzanych, oskarżonych, wyroków skazujących. Autorzy raportu przestrzegają jednak, że nie wszystkie państwa były w stanie dostarczyć kompletne dane. Również ze względu na różnice w definicjach oraz metodologiach gromadzenia danych występujące pomiędzy poszczególnymi Państwami, dane powinny być interpretowane z pewną dozą ostrożności.

Edycja 2015 została zrewidowana i rozszerzona.

Ofiary handlu ludźmi

Informacje na temat ofiar pochodzą z różnych źródeł. Większość Państw Członkowskich przesłało dane policji, część pochodziła z organizacji pozarządowych, urzędów imigracyjnych, straży granicznej i innych źródeł.

 • W okresie 2010-2012 w 28 Państwach Członkowskich zarejestrowano w sumie 30 146 zidentyfikowanych i domniemanych ofiar handlu ludźmi. W samym roku 2012 było ich 10 998.
 • 80% ofiar w UE stanowiły kobiety. W tych krajach, które dostarczyły szczegółowych danych na temat wieku i płci ofiar dorosłe kobiety stanowiły 67%, mężczyźni 17%, dziewczynki poniżej 18 roku życia 13%, a chłopcy poniżej 18 roku życia 3% wszystkich zarejestrowanych ofiar.
 • Większość ofiar (69%) było wykorzystanych do prostytucji lub innych usług seksualnych. 19% to ofiary pracy przymusowej.
 • Kobiety stanowiły 95% ofiar wykorzystania seksualnego i 71% ofiar eksploatacji pracy.
 • Najwyższy odsetek ofiar w stosunku do populacji zanotowano w Holandii (7,9 ofiar na 100 000 mieszkańców), Rumunii (5,4) i na Łotwie (4,4)
 • Badanie nie ujawniło żadnych znaczących trendów w odniesieniu do liczby i profilu ofiar

Sprawcy handlu ludźmi

 • W latach 2010-2012 w badanych państwach toczyło się 8 551 postępowań o handel ludźmi.
 • Ponad 70% sprawców stanowili mężczyźni
 • Zarejestrowano 3786 wyroków skazujących za przestępstwo handlu ludźmi.

Dane dotyczące Polski

 • Ofiary pochodzące z Polski były identyfikowane między innymi w takich krajach jak: Wielka Brytania (405), Holandia (187), Niemcy (92) czy Francja (12).
 • Spośród obywateli UE, którzy zostali zidentyfikowani jako ofiary handlu ludźmi w Polsce, największe grupy stanowili obywatele Rumunii i Bułgarii.
 • Spośród zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi będących obywatelami UE, najwięcej pochodziło z Bułgarii, Rumunii, Holandii, Węgier i Polski.

Cały raport do pobrania (edycja 2015) EN

Tagi: raport, Unia Europejska, statystyki, eurostat

podziel się treścią: