Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-dotyczace-sytua/6960,Raport-Third-Report-on-the-progres-made-in-the-fight-against-human-trafficking.html
2022-09-25, 14:29
A A A

Raport „Third Report on the progres made in the fight against human trafficking”

Dodane dnia 04.11.2020

21 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Raport podsumowujący działania podjęte od 2017 r., w sprawozdaniu podkreślono ostatnie tendencje w handlu ludźmi, mając na uwadze szczególne trudności w kontekście pandemii koronawirusa oraz pozostałe wyzwania, którymi UE i państwa członkowskie muszą zająć się w pierwszej kolejności.

Tagi:

podziel się treścią: