Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009.

Dodane dnia 31.12.2013

Niniejsza publikacja stanowi drugie opracowanie przygotowane przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat handlu ludźmi w Polsce. Zawarte w nim analizy prawne i dane statystyczne odnoszą się głównie do lat 2007-2008. Publikację otwiera opracowanie dotyczące Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, która w stosunku do Polski weszła w życie dn. 1 marca 2009 r. Podobnie jak poprzednio, w opracowaniu przedstawiono analizę statystyczną zjawiska i materiały ze sprawozdań organów ścigania. Opracowania te to też swego rodzaju podsumowanie osiągnięć i wskazanie słabych punktów w zwalczaniu tego zjawiska.

Z uwagi na coraz bardziej widoczny problem handlu ludźmi do pracy przymusowej poświęcono mu dużo uwagi w artykułach dotyczących przepisów prawa oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

Artykuł dotyczący sprawy handlu ludźmi do żebractwa zawiera praktyczne wskazówki przygotowane przez osoby prowadzące niniejszą sprawę. W opracowaniu zamieszczono także analizę dotyczącą prowadzonego od roku 2006 na zlecenie Ministra SWiA zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. Z kolei informację na temat najczęstszych błędów w prowadzeniu spraw dotyczących handlu ludźmi znajdzie Czytelnik w analizie postępowań przygotowawczych, zakończonych w latach 2005-2007 decyzją o umorzeniu.

Jednym z zadań w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010 są zadania związane z problematyką handlu dziećmi. Artykuł dotyczący pozycji dziecka cudzoziemskiego w postępowaniu przez sądem opiekuńczym wskazuje tryb postępowania mający na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy ofiarom małoletnim. Istotnym zagadnieniem jest również przyznanie kompensaty ofiarom handlu ludźmi – problematyka ta jest poruszana w opracowaniu przygotowanym na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tagi: raport

podziel się treścią: