Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce. Materiały do raportu za lata 2009-2011

Dodane dnia 31.12.2013

Niniejsza publikacja zawiera materiały odnoszące się do sytuacji na temat zjawiska handlu ludźmi w latach 2009-2011. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w tym okresie było wejście w życie przepisów Kodeksu karnego, zawierających definicję handlu ludźmi. Mając na uwadze sytuacje poprzedzającą pojawienie się tychże zmian, powyższe wydarzenie należy uznać za krok milowy w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi w Polsce.

  • Materiały do raportu
    Materiały do raportu

Istotny wątek w opracowanych materiałach dotyczy wsparcia ofiar. Zadaniem zapisanym w krajowych planach działań jest wypracowanie Standarów wsparcia. Analiza Kamili Zieleniak-Makowskiej zawarta w publikacji, a dotycząca standardów międzynarodowych i krajowych obowiązujących w pracy schronisk dla ofiar jest ważnym krokiem w kierunku realizacji tego zadania. Inny ważny nurt analiz dotyczy problematyki handlu ludźmi i trwających wówczas prac nad modelem wsparcia dziecka-ofiary handlu ludźmi.

Odnosząc się do wątku europejskiego w opracowaniu wskazano na działania dotyczące problematyki handlu ludźmi podejmowane z polskiej inicjatywy podczas Prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Pierwsze z nich zaproponowanie, by przedmiotem spotkani tzw. Nieformalnej Sieci Krajowych Sprawozdawców podczas polskiej prezydencji był temat „wewnętrznego handlu”, tj. takiego, gdzie ofiarami handlu ludźmi na terenie Unii Europejskiej są obywatele UE. Ślady ówczesnej dyskusji można odnaleźć w przyjętej w 2012 roku „Strategu UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016”.

Drugim działaniem była organizacja w grudniu 2011 roku seminarium z udziałem przedstawicieli państw UE oraz Państw Partnerstwa Wschodniego, poświęconego koncepcji i praktyce transgranicznego mechanizmu referencyjnego, czyli międzynarodowego systemu wsparcia ofiar.

Tagi: raport

podziel się treścią: