Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6459,Ofiary-handlu-ludzmi-korzystajace-z-pomocy-Krajowego-Centrum-Interwencyjno-Konsu.html
2022-09-25, 12:20
A A A

Ofiary handlu ludźmi korzystające z pomocy Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi w latach 2012-2013

Dodane dnia 08.12.2014

Wzorem poprzednich lat w okresie 2012 - 2013 w ramach realizacji zadania publicznego zlecanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych organizacjom pozarządowym pn. Prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) kontynuowano gromadzenie podstawowych informacji o ofiarach korzystających z KCIK przy wykorzystaniu narzędzia w formie ankiety. Ankiety były wypełniane przez case managerów w sposób anonimowy tj. bez podawania danych osobowych beneficjentów KCIK.

W latach 2012 - 2013 w ten sposób wypełniono 312 ankiet (74% wszystkich przypadków odnotowanych w KCIK w latach 2012-2014) z których 237 dotyczyło osób zidentyfikowanych jako ofiary handlu ludźmi przez organ ścigania lub podmiot realizujący zadanie zlecone tj. Fundację Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. Pozostałe 75 ankiet dotyczyło zaś osób będących bądź potencjalnymi ofiarami przestępstw innych niż handel ludźmi (np. ofiarami przemocy domowej, zgwałceń), bądź też nie będących ofiarami żadnego z przestępstw  (np. osoby z silnymi zaburzeniami psychicznymi) i w związku z tym ta grupa beneficjentów została wyłączona z niniejszej analizy.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą ankiet opracowaną przez Zespół ds. Zapobiegania Handlowi Ludźmi w Departamencie Polityki Migracyjnej MSW.

Tagi:

podziel się treścią: