Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6793,Raport-quotPrzeciwdzialanie-handlowi-ludzmi-w-Polscequot-20142015.html
2022-09-25, 13:48
A A A

Raport "Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce" 2014/2015

Dodane dnia 03.12.2015

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przygotowało raport pt: "Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce", który podsumowuje dane za rok 2014 oraz pierwszą połowę roku 2015.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest istniejącą od 2002 r. organizacją pozarządową pożytku publicznego. Misją CPPHN jest działanie na rzecz ochrony praw człowieka poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom społecznie marginalizowanym oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. Do celów statutowych organizacji należy m.in. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, służącej upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka. Jednym z jej przejawów jest aktywna działalność w dziedzinie zjawiska handlu ludźmi, w szczególności w zakresie wsparcia prawnego dla przebywających w Polsce cudzoziemskich ofiar

Publikowany cyklicznie raport ocenia system przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce oraz jego międzynarodowy kontekst. Dodatkowo zawiera analizę skali i obrazu zjawiska w Polsce, w roku 2014 i pierwszym półroczu roku 2015.

Trzecia już edycja raportu została przygotowana w celu ułatwienia zainteresowanym osobom dostępu do zbiorczych danych na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar cudzoziemskich. POniżej dostępny jest raport w wersji polskiej i angielskiej.

W prezentowanym opracowaniu znalazły się zarówno informacje odnośnie krajowego, europejskiego i światowego systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi, jak i szczegółowe dane statystyczne obrazujące sytuację w Polsce w roku 2014 oraz w pierwszej połowie roku 2015.

Dane zostały udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundację La Strada oraz Komendę Główną Policji.

Tagi:

podziel się treścią: