Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6877,Publikacja-MSWiA-quotHandel-ludzmi-Kompendium-wiedzyquot.html
2022-09-25, 12:52
A A A

Publikacja MSWiA "Handel ludźmi. Kompendium wiedzy"

Dodane dnia 24.08.2016

Publikacja, opisująca przekrojowo ewolucję systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi, powstała w ramach realizacji dwóch projektów predefiniowanych, współfinansowanych z Funduszy Norweskich: Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi - Improving Poland's capacity to prevent trafficking in human beings i Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi – Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings.

"Handel ludźmi. Kompendium wiedzy" opisuje przekrojowo działania, podejmowane przez państwo, organizacje pozarządowe, a także badania w dziedzinie handlu ludźmi. Jest to ciekawa lektura, przekrojowo ukazująca system przeciwdziałania handlowi ludźmi, dla wszystkich osób zajmujących się tą tematyką w Polsce.

W artykule „Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w Polsce w latach 1995-2015 na przykładzie działań Fundacji La Strada. Współpraca z administracją publiczną.”, dr Stana Buchowska opisuje rolę organizacji pozarządowych w walce z handlem ludźmi w Polsce, korzystając głównie z dostępnych informacji i przykładów pochodzących w większości z działalności Fundacji La Strada.

W artykule „Historia badań dotyczących problematyki handlu ludźmi w Polsce” dr Łukasz Wieczorek przedstawia projekty badawcze, dotyczące problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej, które były realizowane w Polsce oraz publikacje, poświęcone tej tematyce od 1997 roku.

Aneta Suda w artykule „System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi oraz jego beneficjenci w latach 2006-2014” opisuje system wsparcia ofiar handlu ludźmi od jego początków, prowadzących do ustanowienia rozwiązań systemowych, a także zmieniający się w tym okresie profil ofiary handlu ludźmi.

Ewa Nowacka, w artykule „Trzynaście lat przeciwdziałania handlowi ludźmi” przedstawia działania administracji państwowej w celu stworzenia systemu przeciwdziałania i zwalczania handlowi ludźmi na podstawie analizy Krajowych Planów i Programów przeciwdziałania handlowi ludźmi, począwszy od pierwszego - Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003-2004.

Na zakończenie zamieszczony został skrót z raportu z badania opinii publicznej „Społeczna świadomość zagrożeń, związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą”, przeprowadzonego w 2015 roku przez ośrodek badań „Realizacja” na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Całość raportu dostępna jest na stronie: www.handelludzmi.eu

Pliki do pobrania 

Tagi:

podziel się treścią: