Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK)

Dodane dnia 30.07.2020

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (dalej: KCIK) jest zadaniem publicznym, realizowanym i finansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA), skierowanym do polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi oraz osób zagrożonych tym procederem. Od 2006 r., MSWiA co roku ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie KCIK. Obecnie Centrum prowadzone jest przez La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

KCIK zostało powołane po to, aby pomagać ofiarom handlu ludźmi w Polsce. Pracownicy KCIK udzielają porad nie tylko ofiarom handlu ludźmi, ale także ich bliskim oraz osobom zagrożonym handlem ludźmi. W ramach zadań Centrum wymienić należy identyfikację ofiar handlu ludźmi, interwencję, poradnictwo prewencyjne, prowadzenie specjalistycznego schroniska dla ofiar oraz konsultacje dla instytucji i organizacji.

Kluczowa w udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi jest ich wstępna identyfikacja, którą w większości przypadków przeprowadzają organy ścigania. Po identyfikacji ofiary następuje konieczność zapewnienia jej bezpieczeństwa, odizolowania od sprawców i umieszczenia w bezpiecznym miejscu. Kompleksowa pomoc ofiarom procederu to najważniejszy cel działania KCIK. Schroniska prowadzone przez organizacje pozarządowe mają na celu zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), zapewniają wyżywienie, opiekę i dyspozycyjność profesjonalnego personelu przez całą dobę. Pracę w schronisku prowadzą kierownik oraz trener umiejętności społecznych, a nocami dyżurują doświadczeni pracownicy. Osoba objęta pomocą może liczyć na pełne wsparcie: zakwaterowanie, opiekę medyczną i psychologiczną, konsultacje prawne.

Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania.

 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

tel. +48 22 628 01 20, +48 605 687 750, e-mail: kcik@strada.org.pl

 

Poniżej można pobrać ulotki informacyjne dla ofiar handlu ludźmi w dwunastu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, bengalskiej, bułgarskiej, chińskiej, farsi, francuskiej, rosyjskiej, rumuńskiej, ukraińskiejwietnamskiej oraz romskiej

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.kcik.pl/

https://www.strada.org.pl/

https://www.po-moc.pl/pl

Tagi: pomoc, wsparcie, ofiara

podziel się treścią: