Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
Norway Grands

Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

A A A

Szkolenie koordynatorów wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

Dodane dnia 27.04.2015

W dniach 21-23 kwietnia 2015r. odbyło się szkolenie dla koordynatorów zespołów wojewódzkich ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele już powołanych zespołów (w województwach lubuskim, lubelskim, podlaskim, zachodniopomorskim, małopolskim, śląskim i kujawsko-pomorskim), jak i tych, których powołanie planowane jest w najbliższym czasie.

W szkoleniu wzięło udział 15 koordynatorów – przedstawicieli urzędów wojewódzkich, poza przedstawicielem Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Szkolenia prowadzili eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz uznany ekspert z zakresu budowania i zarządzania zespołem (dr Marcin Capiga z firmy „Training Tree”).

W ramach spotkania przedstawiciele urzędów wojewódzkich omawiali następujące tematy:

·         koncepcja zespołu regionalnego, jego zadania i sposób jego funkcjonowania;

·         ich rola jako liderów;

·         bieżący stan realizacji projektu „Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings”;

·         doświadczenia, zdobyte przez już funkcjonujące zespoły – identyfikowanie wyzwań, trudności, dyskusja nt. możliwości ich rozwiązania;

·         aktualna sytuacja i przewidywania odnośnie do powołania kolejnych wojewódzkich zespołów;

·         bieżąca działalność poszczególnych zespołów, możliwości współpracy i wymiana dobrych praktyk.

Ze względu na dużą liczbę pytań i wątpliwości odnośnie do systemu wsparcia ofiar handlu ludźmi, w ostatnim dniu szkolenia z koordynatorami spotkał się także ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który omówił możliwości udzielenia pomocy i wsparcia ofiarom handlu ludźmi, zależnie od ich obywatelstwa.

Jeden dzień został poświęcony na szkolenie z zakresu budowania i zarządzania zespołem. W formie warsztatowej przeprowadzono diagnozę zespołu oraz poszczególnych typów osobowości, analizowano mocne strony i możliwości rozwoju, a umiejętności te podsumowano w formie ćwiczeń integracyjnych.

Przy okazji szkolenia, odbyło się również uroczyste uruchomienie projektu, w obecności koordynatorów, przedstawicieli instytucji koordynującej i zarządzającej projektem, członków Grupy Roboczej międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, dziennikarzy i innych zaproszonych gości, zaangażowanych w przeciwdziałanie temu zjawisku (https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13204,Zespoly-ds-przeciwdzialania-handlowi-ludzmi-beda-w-kazdym-wojewodztwie.html).

Tagi: fundusze norweskie, projekt, zespoły wojewódzkie

podziel się treścią: