Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/prowadzone-projekt/poprawa-zdolnosci/6499,O-projekcie.html
2022-09-25, 13:01
A A A

O projekcie

Dodane dnia 27.02.2015

Improving Poland's capacity to prevent trafficking in human beings

EN 

Projekt Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi jest realizowany w ramach programu PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Budżet projektu wynosi 500 000 euro, z czego 425 000 euro stanowi dofinansowanie z Funduszy Norweskich. Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Migracyjnej we współpracy z Radą Europy.

W efekcie realizacji projektu chcemy zwiększyć bezpieczeństwo obywateli Polski, w zakresie zagrożenia przestępstwem handlu ludźmi, poprzez zmniejszenie ryzyka znalezienia się przez nich w sytuacji wykorzystania. W tym celu zamierzamy zwiększyć świadomość istnienia niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i wyjazdami do pracy za granicę oraz poprawić ogólny poziomu wiedzy na temat tego procederu i możliwości uzyskania pomocy.

Powyższe cele realizowane będą z wykorzystaniem narzędzi dopasowanych do określonych grup docelowych. Grupy te obejmują osoby szczególnie narażone na znalezienie się w sytuacji ofiary handlu ludźmi i wykorzystanie – młodych ludzi podejmujących decyzję o zatrudnieniu i ewentualnej migracji zarobkowej oraz przedsiębiorców i ich klientów mogących świadomie lub nieświadomie korzystać z pracy lub usług świadczonych przez ofiary handlu ludźmi.


Realizowane działania:

Badanie opinii dotyczące handlu ludźmi
Kampania informacyjna podnosząca świadomość handlu ludźmi
Wystawa mobilna
Pokazy filmów dotyczących handlu ludźmi
Druk komiksów „Nie jesteś na sprzedaż”
Aktualizacja strony Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar handlu Ludźmi (KCIK)
Studium badawcze i seminarium dotyczące strategii redukcji popytu na pracę i usługi dostarczane przez ofiary handlu ludźmi.
Gościnne wykłady na uniwersytetach prowadzone przez ekspertów Rady Europy.

Aktualności dotyczące realizacji projektu 


Gdzie Jesteśmy

Badanie opinii

Tagi:

podziel się treścią: