Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

ZAKOŃCZONY - Zwalczanie handlu ludźmi w UE: promowanie współpracy w dziedzinie prawa i ochrony ofiar

Dodane dnia 20.11.2013

Od grudnia 2011 roku Instytut Spraw Publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami uniwersyteckimi w Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Włoszech, realizuje projekt pt. „Zwalczanie handlu ludźmi w Unii Europejskiej: promowanie współpracy w dziedzinie prawa i ochrony ofiar”, mający na celu upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi, w szczególności w zakresie handlu ludźmi do prostytucji oraz pracy przymusowej.

Wśród głównych celów projektu należy wskazać analizę obowiązującego prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, porównanie strategii oraz środków prawno-instytucjonalnych odnoszących się do handlu ludźmi, analizę wdrażania krajowych programów zwalczania handlu ludźmi, identyfikację oraz analizę przeszkód uniemożliwiających skuteczne ściganie sprawców przestępstw, a także promowanie szkoleń dla Policji, Straży Granicznej i prokuratorów. Fundusze przeznaczone na realizację projektu pochodzą ze źródeł Komisji Europejskiej w ramach programu pt. "Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości”.

W ramach projektu prowadzone są następujące prace badawcze:

  • badanie ankietowe wśród funkcjonariuszy Policji w Warszawie i Zielonej Górze oraz Straży Granicznej w Warszawie i Szczecinie, ukierunkowane na zdiagnozowanie postrzegania zjawiska handlu ludźmi w grupie mającej potencjalnie kontakt ze sprawcami i ofiarami handlu ludźmi;
  • badanie jakościowe, w ramach którego przeprowadzono ok. 30 wywiadów z przedstawicielami kluczowych instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce;
  • analiza treści artykułów prasowych odnoszących się do zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej i prostytucji między kwietniem 2012 roku a sierpniem 2013 roku;
  • analiza danych dotyczących przeciwdziałania handlowi ludźmi w zakresie polityki i prawa krajowego, statystyk oraz prowadzonych spraw karnych.

 

Projekt „ Zwalczanie handlu ludźmi w Unii Europejskiej: promowanie współpracy w dziedzinie prawa i ochrony ofiar” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości”.

 

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie Instytutu Spraw Publicznych w zakładce Programy -> Program Polityki Migracyjnej -> Projekty.

 

Tagi: Unia Europejska, projekt

podziel się treścią: